HISTÒRIES DE LES GENERALS

1993: Les estrictes condicions de González i Aznar per estrenar els debats a Espanya

El primer debat electoral entre candidats a la presidència del govern espanyol va haver d’esperar fins a les sisenes eleccions de la democràcia