Política 17/02/2015

Els 10 projectes prioritaris de Mas fins al 27-S

La lluita contra l'atur i la creació d'ocupació serà un dels eixos prioritaris de l'actuació del Govern

R. Mateos / S. González
4 min

BarcelonaDeu grans projectes de país per arribar fins al 27-S. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha desgranat en la seva intervenció després de la reunió del Govern d'aquest dimarts els eixos sobre els quals pivotarà la seva acció fins a la dissolució del Parlament, a principis d'agost. La creació d'ocupació i la lluita contra l'atur, la principal preocupació dels catalans segons el darrer baròmetre del CEO, serà un dels objectius clau del seu govern.

Inscriu-te a la newsletter Política Una mirada a les bambolines del poder
Inscriu-t’hi

1. Projectes urgents per a la creació d'ocupació

El primer dels grans eixos d'actuació, ha dit, seran els "projectes urgents per a la creació d'ocupació". De fet, ha afirmat que l'objectiu del Govern és acabar la legislatura amb menys aturats que quan CiU va accedir al Govern a finals del 2010. Ha recordat que ja hi ha tres projectes de llei aprovats en el Parlament que tenen per objectiu crear ocupació: el de la formació professional de Catalunya, el de modernització de l'estructura del Servei Català d'Ocupació i el de simplificació de l'activitat administrativa. Ha afegit, a més, que es destinaran 80 milions d'euros al programa de garantia juvenil per ajudar a trobar feina o millorar la formació de 38.000 joves d'entre 16 i 25 anys. També s'invertiran, ha dit, 140 milions més perquè 18.500 persones es puguin formar i accedir a un contracte de treball.

El president ha citat el desplegament d'un conveni entre les quatre diputacions que s'impulsarà en els pròxims sis mesos per actuar conjuntament en el foment de la creació d'ocupació, així com els programes d'ocupació per als beneficiaris del PIRMI.

2. Polítiques al servei del teixit industrial i empresarial

El segon eix prioritari, ha detallat, seran les "polítiques al servei del teixit industrial i empresarial català", amb mesures com la constitució de comunitats innovadores a Catalunya, la consolidació del pla de doctorats industrials, un programa dotat amb 30 milions d'euros en cinc anys per estimular empreses que tinguin idees per innovar i, a més, l'agrupació dels sis centres de referència d'innovació tecnològica a Catalunya.

3. Lluita contra la pobresa i l'exclusió social

En tercer lloc, Mas pretén impulsar un "nou pla per a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social". Això inclou garantir que les famílies que cobren la renda mínima d'inserció la segueixin rebent, i afegir 12 milions d'euros més (fins a arribar als 185 milions) per dotar aquesta renda mínima d'inserció i arribar fins a les 28.500 persones. Es tracta, segons Mas, d'una "injecció forta de recursos" per a aquest concepte. A més, es vol garantir que no hi haurà talls de subministraments energètics a qui no pugui pagar a factura.

4. Reforç de l'estat del benestar

El reforç de l'estat del benestar és l'objectiu del quart dels projectes que ha desgranat el president. Aquest punt inclou enfortir durant el pròxim semestre les polítiques destinades al suport a les famílies amb infants i adolescents. Pel que fa a l'àmbit de la salut, Mas s'ha compromès a seguir garantint la cobertura sanitària per a tothom malgrat el reial decret del govern espanyol del 2012 que exclou alguns col·lectius i a reduir les llistes d'espera als hospitals. De fet, ha assegurat que la fita és aconseguir que tota persona que estigui en una llista d'espera per a qualsevol intervenció sigui atesa en menys d'un any.

Mas també ha afirmat que s'intensificarà l'assumpció de costos del tractament de l'hepatitis C i ha recordat que el govern espanyol no assumeix la part que li correspondria. En matèria d'habitatge, a més, ha anunciat l'increment d'un 20% dels destinataris dels ajuts per a famílies que no poden pagar el lloguer o la hipoteca, amb la qual cosa es donarà cobertura a unes 40.000 famílies.

5. Ensenyament i cultura

Defensar el model d'escola catalana és el cinquè eix d'actuació. El president ha explicat que des de la Generalitat s'impulsarà que professors universitaris de magisteri visitin i estudiïn els millors sistemes de formació de mestres del món per millorar la qualitat de la docència. Promoure la lectura entre els joves serà una altra de les actuacions. En l'àmbit cultural, es destinaran 50 milions d'euros per al finançament del sector empresarial creatiu i cultural català.

6. Llei de transparència

Per desplegar totes les activitats que caldrà per complir la nova llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es crearà el comissionat per a la transparència, que dependrà de la vicepresidenta Joana Ortega. El seu objectiu serà implementar les estratègies per al compliment d'aquesta llei, que el president ha recordat que és "d'una enorme complexitat i tremendament exigent". La voluntat de l'executiu és complir-ho amb la màxima celeritat possible, i les tasques del comissionat seran l'elaboració del pla estratègic de la llei, l'aprovació del decret per regular el registre de grups d'interès, l'aprovació d'un programa específic de formació des de l'administració per aplicar aquesta llei i la generalització de les cartes de serveis.

7. Llei per a la no-discriminació

El departament de Governació impulsarà aquest projecte de llei per a la no-discriminació amb l'objectiu de fer "efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió, conviccions, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, identitat o orientació sexual, o per qualsevol altra condició social o personal".

8. Estructures d'estat

El segon nou comissionat que es crea és el de la transició nacional, que dependrà del departament de Presidència, per dissenyar, planificar i coordinar totes aquelles mesures que garanteixin la solidesa del desenvolupament de les estructures d'estat. Les seves tasques seran elaborar un pla executiu que permeti fer balanç de les estructures d'estat disponibles en el marc legal vigent, així com les que seran necessàries per tenir un estat propi, implementar les actuacions preparatòries per implementar-les, planificar les accions de futur dels departaments i coordinar-se amb el Consell Assessor de la Transició Nacional. També haurà de donar difusió al 'Llibre blanc de la transició nacional'.

A més, el comissionat per a la transició nacional també haurà d'impulsar el desplegament de la Hisenda pròpia, així com definir el model de seguretat social del nou estat.

9. Reforç i consolidació de l'acció exterior

Encarar "les bases del posicionament de Catalunya en l'esfera internacional, més enllà del dret a decidir" també forma part dels deu grans projectes del Govern. És per això que Mas ha dit que es reforçarà l'acció i el servei exterior de Catalunya amb les noves delegacions d'Àustria i Itàlia i l'impuls a la delegació davant de la Unió Europea a través d'Amadeu Altafaj.

10. Infraestructures

El Govern vol elaborar en els pròxims mesos un "pla d'infraestructures estratègiques", especialment destinat a protegir les estructures que es consideren bàsiques per al país.

stats