NOU CURS
Política 27/09/2021

Les promeses que ja va fer Quim Torra

Algunes de les mesures del pla de govern actual són iniciatives que van quedar per fer en l’anterior mandat

i
NÚRIA ORRIOLS GUIU
4 min
Quim Torra

BarcelonaLa setmana passada l’executiu presidit per Pere Aragonès va presentar les mesures que té previst impulsar en els pròxims quatre anys i que a partir d’avui defensarà en el debat de política general. Algunes d’elles són noves -com el pla pilot per a la renda de ciutadania-, però d’altres són calcades a anteriors compromisos de la passada legislatura -quan el govern no estava liderat per Esquerra sinó per JxCat i presidit per Quim Torra- que van quedar per fer.

Participació

La llei de grups d’interès ve de l’anterior mandat

Hi ha mesures en l’àmbit de transparència i bon govern que ja estaven previstes en l’anterior pla de l’executiu de coalició. Una d’elles és la regulació dels grups d’interès, que està pendent de modificar-se per clarificar-ne l’abast i que es va aturar la passada legislatura. Una de les idees era incloure la “petjada normativa” perquè quedés clar qui havia influït en l’elaboració d’una llei. Relacionat amb això -i també pendent- hi ha una norma sobre l’elaboració de la legislació catalana per promoure la participació dels actors socials, a més de fer una compilació i simplificació de lleis que ja existeixen per eliminar el que està obsolet. Altres compromisos provinents de l’anterior mandat i que també s’assumeixen ara són l’actualització del codi de conducta dels alts càrrecs i la implementació del vot electrònic, sobretot de cara a promoure la participació electoral dels votants catalans a l’estranger.

Infraestructures

La T-Mobilitat és una assignatura pendent

En l’àmbit d’infraestructures, la T-Mobilitat és una de les grans assignatures pendents. En els dos plans de govern s’hi inclou el “desplegament de la T-Mobilitat” a través de la integració tarifària del conjunt de transports públics a Catalunya. Les primeres proves havien d’entrar en funcionament el 2018 -el projecte és del 2015-, però es van retardar per qüestions empresarials i tecnològiques fins al 2021. Arran de la pandèmia hi va haver un altre retard i finalment els primers assajos s’han fet aquest estiu. Un altre tema recurrent en aquest camp és l’exigència a l’Estat del traspàs de totes les infraestructures, que s’ha de fer a través de la comissió de traspassos, en la qual no hi ha hagut acords des del 2010. També s’ha de definir el model de finançament de les autopistes -en la legislatura passada es parlava de l’eurovinyeta- un cop s’han aixecat els peatges en bona part de les vies catalanes, i aprovar la nova llei de prevenció de residus -adaptada a les normatives europees-. També queda per fer la llei de muntanya per atraure-hi “capital humà, residents permanents i activitat econòmica” durant tot l’any.

Coneixement

La llei de la ciència és un reclam de la legislatura passada

El primer projecte de llei que va aprovar el consell executiu presidit per Pere Aragonès és la llei de la ciència, la primera que ha entrat al Parlament en aquesta legislatura juntament amb el decret sobre el fons complementari de riscos per fer front a les fiances al Tribunal de Comptes per l’activitat exterior -que es tramita com a projecte de llei-. Ja és una iniciativa que incloïa el pla de govern de Torra per dotar d’un “marc jurídic estable” el model R+D+I català i que està prevista en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. En el camp educatiu, una qüestió a resoldre des de fa anys també és el finançament de l’escolarització entre els 0 i els 3 anys. En el passat mandat es prometia una incorporació progressiva del finançament públic en les places públiques. En el pla de govern d’enguany, l’executiu també es compromet a la gratuïtat progressiva.

Economia

L’emissió de bons ja es preveia amb Torra

Una de les assignatures pendents de l’anterior legislatura és la reducció de la dependència del fons de liquiditat autonòmic. Tant en el pla de govern anterior com en l’actual hi ha previsió de tornar a emetre bons als mercats financers. Una manera de buscar sistemes alternatius de finançament del pressupost català més enllà de l’Estat. En aquest mateix àmbit, també està per fer des de l’anterior mandat una llei de patrimoni que millori la gestió dels béns immobles de la Generalitat.

Pel que fa al camp de l’empresa, es manté la promesa d’un salari mínim de referència català, és a dir, diferenciat del de l’Estat, que hauria de representar, com a mínim, el 60% del salari mitjà a Catalunya i que s’hauria d’incorporar a la negociació col·lectiva. El 2018 es plantejava una nova llei del turisme que també s’inclou ara.

Model social

L’habitatge i el finançament local, qüestions a resoldre

La passada legislatura hi va haver múltiples regulacions en l’àmbit de l’habitatge i ara se’n preveu una actualització, com legislar amb “més seguretat jurídica” l’obligatorietat d’oferir un lloguer social abans d’un desnonament, la qual cosa estava prevista en el decret 17/2019. Pel que fa al món local, hi ha compromisos recurrents, com reactivar el Consell de Governs Locals, trobar un finançament millor per als ajuntaments i elaborar la llei de governs locals pròpia.

La legislatura de Quim Torra va durar tres anys. El repte d’Aragonès és que quan s’acabi el seu mandat aquestes mesures que s’arrosseguen des d’anteriors mandats hagin quedat finalment enllestides.

stats