FISCALITZACIÓ DELS PARTITS
Política 30/07/2015

El Tribunal de Comptes detecta nombroses irregularitats en els comptes dels partits

Les formacions van rebre 216,7 milions d'euros de finançament públic el 2013, mantenien un deute amb els bancs de 205,7 milions i sis d'elles estan en situació de fallida tècnica

Efe
3 min
SENSE CAPACITAT SANCIONADORA  Ramón Álvarez de Miranda és el president del Tribunal de Comptes, l'òrgan que fiscalitza les finances públiques i els partits. Com a conseqüència de les mesures contra la corrupció, s'estudia donar a l'ens més agilitat i capacitat sancionadora.

BarcelonaEl Tribunal de Comptes ha detectat diverses irregularitats en els comptes de nombrosos partits, segons l'informe de fiscalització dels partits polítics espanyols donat a conèixer aquest dijous. Els partits van rebre 216,7 milions d'euros de finançament públic el 2013, segons l'informe, que xifra en 42,8 milions d'euros les aportacions econòmiques de militants i afiliats i en 5,9 milions les donacions rebudes per les formacions polítiques. L'informe fet públic pel Tribunal de Comptes revela que el deute dels partits amb entitats de crèdit pujava en aquest exercici a 205,7 milions d'euros, dels quals 127 corresponen a deutes amb garantia hipotecària. El deute vençut va representar 1,7 milions d'euros, distribuïts entre Eusko Alkartasuna (0,8 milions), Esquerra Unida (0,4) i Unió Democràtica de Catalunya (0,5).

El tribunal denuncia a l'informe, que ha fiscalitzat 32 formacions polítiques, alguns "incompliments de la prohibició de rebre donacions anònimes" en dos dels partits, encara que afegeix que representaven "imports insignificants". Així, en el PSOE es van detectar donacions el 2013 per import de 8.848,67 euros, que no estaven identificades en el moment de la seva acceptació, encara que 7.890 euros es van identificar després en l'exercici del 2015, de manera que només manté sense aportar aquestes dades sobre 958,67 euros. Més insignificant encara és la quantia de les 3 donacions no identificades per Esquerra Unida per un total de 600 euros.

Altres incompliments que destaca és l'absència de comptes bancaris específics per ingressar les quotes i aportacions d'afiliats i simpatitzants o l'ingrés de donacions a comptes no destinats en exclusiva a aquest ús. En concret, 11 formacions han incorregut en aquesta irregularitat perquè no tenen comptes específics per a les aportacions d'afiliats o perquè hi figuraven a més altres ingressos. També figuren donacions que no han estat ingressades en comptes bancaris destinats en exclusiva a aquest fi per un import conjunt de 59.709,14 euros, corresponents a Compromis, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds, PSOE i Unió Democràtica de Catalunya.

També en alguns casos s'han registrat donacions de persones jurídiques, en concret per a Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, sense que consti l'acord "preceptiu de l'òrgan social competent", com és requerit.

A més, el Tribunal de Comptes ha constatat l'incompliment de la prohibició legal de realitzar pagaments en efectiu per imports superiors a 2.500 euros per part d'alguns partits: Esquerra Republicana (1 pagament), Esquerra Unida (3), PP (1) i PSOE (1).

Igualment, algunes formacions continuaven mantenint participacions en societats mercantils, quan tenen prohibida qualsevol activitat mercantil, com Eusko Alkartasuna i el PNB, que tenen participacions en societats dedicades a l'administració de béns immobles vinculats a les activitats del partit i en l'explotació de serveis d'hostaleria.

En els 216,7 milions d'euros de fons públics que van rebre els partits el 2013 s'inclouen les subvencions estatals per sufragar les despeses de seguretat dels partits per un total de 2,7 milions. El Tribunal també ha sol·licitat informació sobre les subvencions per als grups institucionals vinculats als partits polítics, que van pujar a 134,9 milions d'euros. Respecte a les donacions privades, dels 5,9 milions que els partits van rebre el 2013, 5,8 van ser donacions de persones físiques i 0,1 milions, de persones jurídiques.

Destaca també l'informe que els 32 partits fiscalitzats el 2013 van presentar els comptes anuals consolidats de les seves federacions, i que IU per primera vegada va incloure els estats consolidats de totes les seves federacions territorials. Això no obstant, assenyala també que hauria d'haver incorporat els comptes consolidats de les organitzacions que integren la coalició (Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Oberta, Esquerra Republicana i Col·lectiu d'Unitat dels Treballadors).

Una de les recomanacions de l'òrgan fiscalitzador és que els partits acreditin un sistema de control intern per garantir una adequada comptabilització, descripció que no han presentat 21 dels 32 partits fiscalitzats.

De l'anàlisi dels comptes rendits, el Tribunal detecta, a més, l'existència de sis partits amb patrimoni net negatiu, és a dir, en fallida tècnica, entre els quals destaquenper les seves elevades quanties Esquerra Unida, Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, als quals recomana ajustar les seves activitats econòmiques.

Finalment, el Tribunal ha fiscalitzat 41 fundacions vinculades a partits i ha detectat que nou d'elles tenen patrimoni net negatiu, en especial les fundacions Idees per al Progrés i Pablo Iglesias, totes dues relacionades amb el PSOE, amb saldos negatius de 2,5 i 1,5 milions d'euros, respectivament.

stats