ABANS D'ARA

Manifest groc

De Salvador Dalí (Figueres, 1904-1989), Sebastià Gasch (Barcelona, 1897-1980) i Lluís Montanyà (Barcelona, 1903 - Ginebra, 1985). Demà farà 84 anys que va sortir l'únic número de Fulls Grocs, una revista d'avantguarda inspirada en aquest manifest de març del 1928.
SALVADOR DALÍ, SEBASTIÀ GASCH I LLUÍS MONTANYÀ 1928

Del present MANIFEST hem eliminat tota cortesia en la nostra actitud. Inútil qualsevol discussió amb els representants de l'actual cultura catalana, negativa artísticament per bé que eficaç en d'altres ordres. La transigència o la correcció condueixen als deliqüescents i lamentables confusionismes de totes les valors, a les més irrespirables atmosferes espirituals, a la més perniciosa de les influències. [...] SABEM que res de nou anem a dir. Ens consta, però, que és la base de tot el nou que avui hi ha i de tot el nou que tingui possibilitats de crear-se. VIVIM una època nova, d'una intensitat poètica imprevista. EL MAQUINISME ha revolucionat el món. EL MAQUINISME -antítesi del circumstancialment indispensable futurisme- ha verificat el canvi més profund que ha conegut la humanitat. UNA MULTITUD anònima -anti-artística- col·labora amb el seu esforç quotidià a l'afirmació de la nova època, tot vivint d'acord amb el seu temps. ELS ARTISTES d'avui han creat un art nou d'acord amb aquest estat d'esperit. D'acord amb llur època. LA CULTURA actual de Catalunya és inservible per a l'alegria de la nostra època. Res de més perillós, més fals i més adulterador. PREGUNTEM ALS INTEL·LECTUALS CATALANS: De què us ha servit la Fundació Bernat Metge, si després haveu de confondre la Grècia antiga amb les ballarines pseudo-clàssiques? AFIRMEM que els sportmen estan més a prop de l'esperit de Grècia que els nostres intel·lectuals. AFEGIREM que un sportman verge de nocions artístiques i de tota erudició està més a la vora i és més apte per a sentir l'art d'avui i la poesia d'avui, que no els intel·lectuals, miops i carregats d'una preparació negativa. PER NOSALTRES Grècia es continua en l'acabat numèric d'un motor d'avió, en el teixit antiartístic d'anònima manufactura anglesa destinat al golf, en el nu en el music-hall americà. [...]

El + vist

El + comentat