EXPOSICIONS

L'Arts Santa Mònica s'obre a àmbits allunyats de l'estrictament artístic

Art, ciència i educació en procés

L'Arts Santa Mònica presenta dues mostres en què l'art esdevé un pont entre el que és global i el que és local, com a eina de comunicació del llenguatge científic i com a agent d'acció directa en contextos determinats.

Del taller al laboratori. I al mercat, al carrer, a tot arreu. L'activitat dels artistes fora dels contextos considerats artístics i la seva incidència en la realitat que els envolta, tot i que des de perspectives diferents, és el comú denominador de les exposicions que es poden veure a l'Arts Santa Mònica.

Mentre que a Pensar art, actuar ciència s'hi poden contemplar les obres realitzades per diversos artistes -sempre en el marc de programa Artistes al Laboratori de la Universitat de les Arts de Zuric del 2007 al 2009-, Catalitzadors. Art educació, territori s'inspira d'una manera molt més directa en la consigna "Pensa globalment, actua localment", de la qual prové el títol de Pensar art...

També mostra les intervencions de diferents artistes i col·lectius en contextos com un camp de treball d'estiu per a adolescents al Mercat de Sant Antoni durant el procés de tancament i el començament de la rehabilitació, un dels assentaments de barraques més grans d'Europa, al municipi del Salobral, al sud de Madrid, o l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, entre d'altres.

Segons Ramon Parramon, curador de l'exposició (que ja es va poder veure al Centre d'Arts Contemporànies de Vic), les propostes que es poden veure a Catalitzadors "generen processos que a la vegada generen una mecànica d'intercanvi -l'educació- o de transformació del lloc i de les persones". Aquestes propostes es decanten més per l'àmbit social que per l'artístic, i els artistes, afegeix Parramon, "busquen altres àmbits de relació, salten les barreres de l'àmbit artístic i busquen noves dinàmiques".

Per fi, doncs, la col·laboració entre científics i artistes, necessària en la recerca científica constant, i els processos en què art, pedagogia i territori apareixen relacionats, donen fruits abundants en cada camp, en les transformacions i en la innovació.

Reciclatge, memòria, curació
Santiago Cirugeda (Recetas Urbanas) ha creat una peça pensada per al Balcó de l'Arts Santa Mònica per presentar Camiones, contenedores i colectivos, un projecte que ha desenvolupat en els darrers quatre anys i que ha consistit a oferir contenidors d'habitatges cedits per l'Ajuntament de Saragossa a diferents col·lectius o agrupacions que els han donat un nou ús. Sense anar més lluny, un es va convertir en el Niu, i va proveir el Bòlit, el centre d'art contemporani de Girona, d'un nou espai per acollir tallers i seminaris al començament de les seves activitats.

Coincidint amb el tancament previ a la remodelació del barceloní Mercat de Sant Antoni, Jordi Canudas va treballar amb recursos molt diversos per poder "comptar amb la participació del teixit social del barri" durant el procés, i ha volgut "donar veu a la memòria del Mercat de Sant Antoni en un moment assenyalat". Entre altres accions, va crear la Comissió per a la Gent Gran de la Xarxa Xarx@ntoni, va fer una crida per elaborar un arxiu de fotografies antigues del mercat i va crear diversos escenaris en què els veïns van transcriure les seves vivències i records del mercat.

Tanit Plana, per la seva banda, per fer un treball sobre el trasllat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau des de l'edifici històric a la nova instal·lació, va parlar amb persones que havien de ser operades del cor, i va posar en paral·lel "la tensió i l'e moció continguda" dels pacients pel seu propi estat amb les generades pel trasllat al nou hospital.

Més continguts de