L'Autoritat Catalana de la Competència veu injustificada la regulació de motos compartides a Barcelona

Alerta que la limitació del nombre de vehicles és "altament restrictiva" 

Barcelona va aprovar, en el ple del mes de febrer, la taxa per a les bicis i les motos d'ús compartit – 71,51 euros anuals per vehicle–, que era el primer pas per a la regulació d'aquesta activitat a la ciutat. La normativa, que s'ha concretat a través d'un decret d'alcaldia, fixa el nombre màxim de llicències –2.650 per a bicicletes i  4.639 per a motos– i estableix que s'atorgaran a través d'un concurs públic. L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha reaccionat ara a aquesta regulació i, després d'analitzar-la, conclou que l'Ajuntament "no justifica suficientment" ni la necessitat ni la proporcionalitat de la restricció. Apunta, en aquesta línia, que l'actuació, que considera aïllada i no transversal, podria no resultar eficaç per als objectius que persegueix. L'ACCO avisa que la limitació del nombre de llicències que es planteja és "altament restrictiva de la competència".

Barcelona podrà doblar les motos d'ús compartit

L'informe que ha fet apunta, a més, que la regulació que es planteja per a bicis i motos és "discriminatòria" en relació amb altres mitjans de transport d'ús compartit com el patinet elèctric, que només es permet amb un guia. A més, considera que hi ha "riscos" pel que fa a la neutralitat competitiva, perquè el consistori, que és qui regula, també és, a través del Bicing, operador del sector afectat. 

Pel que fa a la limitació del nombre de llicències, l'ACCO considera que no s'ha justificat amb criteris de proporcionalitat. L'informe critica que el càlcul de vehicles autoritzats s'ha fet basant-se en una "recreació artificial" del mercat i que el resultat és un "entorn poc competitiu". Asseguren que la limitació introdueix rigidesa al sector i que, davant de la incapacitat de reaccionar a possibles increments de la demanda, els operadors, que no podran fer créixer l'oferta, possiblement incrementaran els preus. Vist això, l'ACCO considera que caldria valorar la possibilitat d'introduir mesures menys restrictives.