SOCIETAT

La retallada a la Secretaria de Família ascendirà al 74%

El Govern endureix les condicions als immigrants per accedir als ajuts per fills de 0 a 3 anys

Benestar i Família restringeix les ajudes a les rendes baixes, però en deixa fora les famílies que no han viscut els últims 2 anys a Catalunya

El Govern deixarà els immigrants que acaben d'arribar a Catalunya sense els ajuts que s'entreguen a les famílies per tenir fills de 0 a 3 anys. La retallada a Benestar Social i Família ha obligat a reduir el pressupost i la subvenció passa de ser universal a estar limitada a les rendes més baixes (menys de 8.000 euros a l'any) i a situacions de vulnerabilitat. En queden fora, però, els immigrants que no acreditin cinc anys de residència legal, els dos darrers amb presència al país. "Són ajuts de Catalunya per a gent de Catalunya", ha dit el conseller Josep Lluís Cleries. La conselleria suprimirà el caràcter universal de les ajudes a les famílies amb fills de 0 a 3 anys a partir del juliol, que es vincularan a les rendes més baixes i a situacions de vulnerabilitat. La partida que s'hi destinarà passarà de 192 a 34 milions d'euros (un 82% menys). De fet, el pressupost de la Secretaria de Família es reduirà un 74%. "Personalment, em dol", ha afirmat el conseller Cleries, que ha recordat que es deixa sense efecte l'ajuda de forma temporal, durant aquest 2011.

Cleries ha denunciat que no tots els pares van cobrar les subvencions del 2010, a les quals hi podien accedir les llars amb fills de 0 a 3 anys, i les famílies monoparentals i nombroses amb fills de 0 a 6 anys. El conseller ha exposat que de les 312.000 llars beneficiàries, només van rebre l'ajuda 80.287 famílies (una de cada quatre). La queixa va suposar una crítica clara a l'anterior Govern. Benestar ha detallat que pagarà les ajudes endarrerides en un termini màxim de cinc anys. Malgrat que se suprimirà la universalitat d'aquestes subvencions, la Generalitat mantindrà les ajudes per parts, adopcions i acolliments múltiple.

Tot i que es va anunciar una retallada al pressupost de Benestar Social i Família serà del 5,9%, el conseller Cleries ha matisat que, en números reals, comptant els recursos de què disposarà, la tisorada serà del 4,6%. Es passarà dels 2.330,44 milions d'euros del 2010 als 2.223,58 milions d'aquest 2011. A banda de les subvencions a les famílies, les inversions també patiran una reducció dràstica (del 55%), perquè s'alentiran o s'ajornaran obres de nous equipaments. També es reduiran els pressupostos de l'Institut Català de les Dones (15%), de la DGAiA (2,8%) i de l'Institut Català de l'Adopció (1,9%). En canvi, Cleries ha prioritzat les prestacions i pensions als col·lectius més vulnerables (creixeran un 2,4%, de 569 a 583 milions d'euros) i la dotació relacionada amb la llei de la dependència i el desplegament del sistema de serveis socials. Per això, el pressupost de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) creixerà un 6,7%. L'ICASS representa un 77,9% del pressupost global de la conselleria.