Catalunya engega una nova campanya per al foment de la recollida selectiva dels residus orgànics

L'augment del 2% encara està lluny de l'objectiu marcat per Europa

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha posat en marxa una nova campanya comunicativa per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals. "Si l'orgànica va al marró, bé! Si no hi va, no ve" és l'eslògan dels quatre anuncis nous que busquen conscienciar de la importància del reciclatge de residus orgànics. La campanya compta amb un pressupost de prop d'1,3 milions d'euros a càrrec íntegrament de l'ARC.

La campanya és una adaptació de l'anterior que es va emetre a finals de l'any passat i vol continuar incidint en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals de petites dimensions, el que es coneix com a fracció orgànica, i els avantatges de reciclar-la. Quan els residus orgànics es recullen selectivament mitjançant el contenidor marró o els sistemes de recollida porta a porta se n'afavoreix el reciclatge. Els anuncis es difondran al llarg de quatre setmanes no consecutives del 23 de juliol al 6 d'agost i del 3 al 18 de setembre.

L'orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de petites dimensions que poden ser recollits selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos tant materials, com seria el compost, com energètics, com seria el biogàs. Aquesta és la fracció més inestable dels residus municipals a causa del seu elevat contingut en aigua i en matèria orgànica, i per això és necessari que es reculli i es gestioni com més aviat millor per evitar la generació de lixiviats i de males olors. Una gestió inadequada pot generar impactes en el medi, però una d'apropiada, a més d'evitar aquests impactes, es converteix en un recurs molt valuós que contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals segons l'ARC. El servei de recollida de l'orgànica el presten actualment 781 municipis catalans, 158 dels quals ho fan mitjançant una recollida selectiva porta a porta.

L'anunci vol transmetre el cicle de la matèria orgànica incidint en el fet que reciclar-la comporta un estalvi de recursos perquè es transforma en compost per fertilitzar els sòls, una reducció dels residus biodegradables en els dipòsits controlats i les plantes incineradores i disminueix l'emissió de gasos implicats en l'efecte hivernacle. A més a més, amb l'aprofitament del biogàs obtingut de la seva fermentació es pot produir electricitat i l'aportació d'un 0,4% de carboni anual als sòls suposa una millora significativa de la seva fertilitat i contribueix a aturar la taxa d'increment anual d'emissions de CO2 a l'atmosfera que és la causa de l'efecte hivernacle i del canvi climàtic. "Volem conscienciar la població de la importància de reciclar la matèria orgànica, perquè encara que s'ha aconseguit que se separi el paper del vidre els residus orgànics també són molt importants a més de la nostra principal preocupació", ha explicat el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost.

La fracció orgànica és, doncs, la més important dels residus municipals i representa aproximadament un 34% en pes dels totals generats, encara que varia segons l'ens local per les seves característiques urbanístiques, territorials, econòmiques i socials. La fracció orgànica recollida selectivament el 2017 representa el 30% del total de les restes orgàniques que es produeixen i un 10% del total dels residus municipals generats. Pel que fa a les tones d'orgànica recollida selectivament, van ser 385.786, un 2% més que l'any 2016. Les xifres mostren un estancament segons l'ARC, però es manté l'objectiu de l'any 2020 d'un 60% en pes dels residus orgànics que es puguin valorar. La qualitat de la fracció orgànica recollida (FORM) és essencial per diversos motius, com ara l'encariment de la gestió, el desgast de maquinària i la menor optimització de processos, però especialment perquè incideix en la qualitat del compost que s'obté del seu tractament.