Colau podrà expropiar solars amb més de dos anys de desús per construir-hi habitatge públic

La mesura es podrà començar a aplicar a partir del 2020

Amb l'objectiu final de promoure l'habitatge públic a Barcelona, l'Ajuntament de Colau podrà expropiar solars que faci més de dos anys que estiguin en desús. La mesura, tanmateix, només es podrà aplicar a partir del 2020, ja que actualment s'està fent el mapeig de la ciutat per identificar-los i incloure'ls en el nou registre que permetrà al consistori adquirir-los en cas que incompleixin amb les seves obligacions urbanístiques. 

"No pot ser que a Barcelona, amb la falta d'habitatge que tenim, hi hagi terrenys privats buits sense cap tipus d'ús i que, a més, s'utilitzin sovint per especular i que, per tant, estiguin immersos en espirals especulatives", ha expressat la tinent d'alcalde i regidora d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz. El nou decret, ha defensat, s'empara en l'article 117 de la llei d'urbanisme de Catalunya, que preveu la possibilitat que les administracions executin obres en sol urbà si els propietaris no compleixen amb les seves obligacions. 

La mesura, aprovada al mes de juny, fa de Barcelona una "àrea de tanteig i retracte" i obre el camí a poder pressionar els propietaris dels solars en desús perquè hi edifiquin. Amb aquesta mesura es va aprovar una modificació del Pla General Metropolità que defineix que si un planejament no té fixat un termini per edificació, el període límit per executar-lo serà de dos anys.  

Per expropiar els solars en desús, l'Ajuntament pagarà un valor de mercat fixat per preu just en funció de cada cas concret. L'equip de Colau no podrà executar cap d'aquestes expropiacions fins al pròxim mandat, en cas que guanyi les eleccions municipals de l'any vinent.