Condemnat el conseller delegat d'una empresa del Baix Llobregat per acumular residus perillosos

L'acusat no va fer cas de diversos requeriments per retirar els bidons que s'anaven acumulant a l'empresa Massó y Carol i el jutjat li ha imposat una pena de presó de sis mesos

Un jutjat ha establert una pena de sis mesos de presó pel que era conseller delegat de l'empresa Massó y Carol de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) per acumular i gestionar malament residus "irritants i corrosius". L'empresa es dedicava a la fabricació d'agents tensioactius orgànics i generava residus tòxics i per això estava registrada a l'Agència de Residus de Catalunya. Fins el 2004 l'empresa va gestionar correctament aquests residus però a partir de llavors no ho va fer. Com a conseqüència d'això es van anar acumulant en bidons que podien suposar un perill "tant per als treballadors com pera terceres persones, ja que el mal estat dels bidons podria provocar fuites".

El jutjat veu provat que el responsable va desobeir diversos requeriments i el considera culpable d'un delicte contra el medi ambient. La sentència considera que l'empresa va acumular i abandonar unes 1.300 tones un cop va cessar la seva activitat, el 2007. El text assegura que van quedar "centenars de bidons i envasos, alguns dels quals contenien matèries primeres tòxiques o perilloses, altres residus i altres estaven buits però contaminats" i afegeix que "no existia un correcte emmagatzematge sinó que els bidons i envasos estaven repartits de forma caòtica pels terrenys de la fàbrica i molts d'ells a la intempèrie".

Els jutges afirmen que no es pot considerar que es produïssin vessaments sinó que l'objecte ha de ser la gestió i responsabilitat de l'abandonament dels residus. Així, apliquen l'article 328 del Codi Penal, i no el 325 que és més dur en les penes, i consideren provat que l'acusat "va anar acumulant productes que haurien d'haver estat traslladats i eliminats, del tal manera que les instal·lacions de l'empresa van arribar a convertir-se en un extens dipòsit de diversos productes que van quedar allà durant anys". Afegeixen que és cert que l'acumulació no va anar a més sinó que es van anar retirant però puntualitzen que aquesta gestió va ser insuficient.

A més, recorden que el màxim responsable va desobeir durant anys els requeriments sobre la gestió dels residus i les multes que se li van imposar per no donar compliment a aquests requeriments i per això s'ha d'imposar la pena superior en grau. D'altra banda, no accepten que aquesta gestió no es fes per falta de recursos econòmics ja que asseguren que l'acusat "no ha aportat cap prova de que la situació econòmica de l'empresa hagués empitjorat fins el punt de no poder seguir gestionant els residus tal i com havia fet el 2004" i que el concurs de creditors es va presentar el 2010, sis anys després de deixar de gestionar els residus.

A més dels sis mesos de presó, els jutjat estableix una inhabilitació especial per exercir professions o altres oficis relacionats amb l'industria durant el temps que dura la pena i una multa de més de 6.000 euros.