Publicitat
Publicitat

Detecten irregularitats financeres en la gestió del 112

La Sindicatura diu que els desajustos podrien donar lloc a "fets perseguibles judicialment"

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat irregularitats en la gestió financera del 112, el telèfon d'emergències de Catalunya. Segons informa a través d'un comunicat, les anomalies corresponen als exercicis dels anys 2014 i 2015. La Sindicatura afirma que els desajustos s'han observat en alguns dels contractes revisats, que indica que "s'haurien d'haver licitat mitjançant procediments oberts o negociats". A més, assenyala que les irregularitats detectades en "determinats expedients de contractes menors i negociats" podrien donar lloc a "fets perseguibles administrativament i judicialment". 

D'altra banda, a causa de diversos desajustos, la Sindicatura és de l'opinió que els comptes anuals corresponents a l'exercici del 2014 "no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del 112", ni "dels resultats, els fluxos d'efectiu o la liquidació pressupostària". També s'ha detectat que tant el 2014 com el 2015 les retribucions del personal incloïen complements salarials que no estaven previstos en el conveni col·lectiu de la Generalitat de Catalunya. A més, s'ha observat "la manca de determinada documentació obligatòria en alguns expedients administratius". L'informe conclou amb un conjunt de recomanacions que, en opinió de la Sindicatura, contribuirien a millorar la gestió de l'entitat.

Contactades per l'ARA, fonts del 112 afirmen que el centre va començar a aplicar fa mesos aquestes recomanacions i que "ja s'han dut a terme".

Aquest telèfon d'emergències és una entitat pública adscrita al departament d'Interior que va ser creada el 2007 i que té com a objecte la prestació del servei públic de trucades d'urgència i la coordinació de les peticions urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà en el territori de Catalunya en matèria d'atenció sanitària, emergències ambientals, extinció d'incendis i salvament i seguretat ciutadana.

Més continguts de