La Generalitat demana a la Comissió Europea que analitzi la indemnització del magatzem Castor

El Govern considera que la solució proposada per Madrid "no compleix la normativa europea d'ajudes d'Estat" ni amb les directives en matèria de mercats interiors de gas i electricitat

La Generalitat ha demanat a la Comissió Europea (CE) que analitzi si la indemnització als promotors del magatzem de gas Castor aprovada pel govern espanyol vulnera la normativa europea en matèria d'ajudes d'Estat, i s'ha dirigit també a l'empresa Enagas per demanar-li que no repercuteixi sobre els consumidors l'import de la indemnització.

Amb aquestes mesures, la Generalitat pretén evitar un increment indegut en el rebut del gas per a les famílies i les empreses de Catalunya, segon ha informat aquest divendres la Conselleria d'Empresa i Ocupació. La petició de la Generalitat a la CE, adreçada al director general de la Competència, Alexander Italianer, i al seu director general adjunt per a Ajudes d'Estat, Gert-Jan Koopman, es fonamenta en un estudi jurídic que conclou que la solució proposada per Madrid per al projecte Castor "no compleix la normativa europea d'ajudes d'Estat i tampoc respecta els principis de bona regulació".

Segons l'informe, el pagament rebut per Escal UGS a través de l'empresa Enagas compleix totes les condicions que el Tractat de Funcionament de la Unió Europea estableix per definir una ajuda d'Estat: l'elevat i decisiu grau d'intervenció pública en la definició del mecanisme de pagament, que es beneficia una única empresa privada i que aquesta traurà avantatge respecte als seus competidors, tant estatals com comunitaris.

L'informe recorda que el procediment legal seguit per aprovar la indemnització no s'ajusta als principis de bona regulació, i argumenta que s'ha creat una nova llei per a seguir el procediment administratiu previst, que només preveu la indemnització si les instal·lacions estan operatives i a preus de mercat, i requereix de resolucions de la Direcció general de Política Energètica i Mines i de les Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC), que no s'han emès.

Tampoc s'ajusta a les directives europees

També exposa que la nova llei no s'ajusta a la transposició de les directives europees en matèria de mercats interiors de gas i electricitat, i conclou que és un "error regulatiu" utilitzar mecanismes per compensar les empreses mitjançant la factura al consumidor final. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha demanat formalment a Enagas que "s'abstingui d'exercir el dret de cobrament" que li correspon per recuperar l'import de la indemnització fins que es resolguin les diferents actuacions empreses per la Generalitat contra aquesta mesura .

A més de demanar la intervenció de la CE en matèria de la competència, el Govern ha iniciat el procediment per presentar un recurs d'inconstitucionalitat al reial decret llei que definia la indemnització i el mecanisme per al seu pagament. Puig considera que la indemnització al llarg de 30 anys a través del sistema gasista comporta "traslladar als consumidors domèstics, comercials i industrials el cost de la fallida del projecte", quan han estat totalment aliens a la seva execució.