Publicitat
Publicitat

COPAGAMENT FARMACÈUTIC

Amb la nova taxa els catalans pagaran de mitjana 13 euros anuals i un 12% de ciutadans arribaran als 61 euros

L'euro per recepta crea tensions a les farmàcies

Dissabte entrarà en vigor l'euro per recepta, que genera malestar als farmacèutics i inquietud als ciutadans. De pagar la taxa n'estan exempts 127.000 catalans. De mitjana, es pagaran 13 euros anuals.

Ciutadans inquiets per l'increment de la factura farmacèutica, farmacèutics empipats per haver de recaptar taxes que no els pertoca recaptar, informàtics treballant a corre-cuita per posar en marxa el nou sistema de facturació de les farmàcies i l'administració demanant un exercici de coresponsabilitat als ciutadans. Tot està a punt perquè dissabte 23 de juny entri en vigor la nova taxa farmacèutica, l'anomenat tiquet moderador . Els ciutadans hauran de pagar a la farmàcia un euro extra per cada medicament receptat. Els farmacèutics es converteixen així en els nous cobradors d'impostos, un rol que fan a desgrat. Amb la nova taxa, els ciutadans pagaran una mitjana de 13 euros anuals i cap ciutadà en pagarà més de 61 (36 euros, aquest any). "No ens agrada aplicar la taxa, però ens veiem obligats a millorar la despesa", va dir ahir el conseller de Salut, Boi Ruiz.

Qui pagarà la taxa?

Tots els ciutadans excepte els col·lectius més desfavorits

L'euro per cada medicament receptat l'han de pagar totes les persones que adquireixin, en una oficina de farmàcia de Catalunya, un fàrmac receptat pel Servei Català de la Salut. La mesura no és universal, ja que per garantir-ne l'equitat en queden exempts els col·lectius més desfavorits, com els beneficiaris de la renda mínima d'inserció (coneguda com a PIRMI), les persones que cobren pensions no contributives, els beneficiaris d'una pensió assistencial i els beneficiaris de la llei d'integració social dels minusvàlids (LISMI). Es calcula que, en total, uns 127.000 catalans en quedaran exempts. Aquesta xifra, que proporciona Benestar Social, s'actualitzarà mensualment segons els nivells de pobresa i segurament anirà en augment.

Hi ha algun màxim?

Hi ha un sostre de 61 euros anuals i durant el 2012 és de 36 euros

Per evitar, segons el conseller de Salut, que la taxa es pugui convertir en una "barrera d'accés" als medicaments, així com per no sobrecarregar en excés els malalts crònics -que són els que consumeixen més fàrmacs-, s'ha fixat un màxim de 61 euros anuals -5 euros mensuals-, ja que a partir de la recepta número 62 no s'haurà de pagar. Enguany, com que la mesura es comença a aplicar al juny, el màxim s'ha fixat en 36 euros. Es calcula que un 12% dels ciutadans -unes 800.000 persones- arribaran al màxim de 61 euros anuals, mentre que l'any passat un 31% de la població no va consumir cap medicament. De fet, els ciutadans abonaran de mitjana 13 euros anuals amb la nova taxa.

S'aplica a tots els fàrmacs?

Els fàrmacs de menys d'1,67 euros n'estan exclosos

La taxa s'aplica a medicaments i productes sanitaris amb recepta, però n'estan exempts els fàrmacs de menys d'1,67 euros (que són el 7% dels facturats) per evitar que el tiquet moderador sigui superior a l'import del fàrmac. Els productes dietoterapèutics amb recepta també n'estan exclosos, però per a les vacunes, les fórmules magistrals i els extractes s'ha de pagar l'euro. Pel que fa a la medicació dispensada en un hospital, l'ambulatòria o la que subministra directament un centre de salut, no està gravada amb la taxa, ja que només s'aplica als medicaments dispensats a la farmàcia. En el cas de les receptes per accident de treball, tampoc caldrà pagar l'euro per recepta.

Per a què serveix?

Per finançar el sistema sanitari i, segons Salut, reduir el consum

El Govern ha batejat la nova taxa com a tiquet moderador perquè insisteix que és una mesura dissuasiva que ha "d'ajudar a fer un ús més racional dels medicaments" i evitar que els pacients n'acumulin a casa. L'any passat es van llençar 3.700 tones de fàrmacs i Espanya és el segon país en consum de medicaments. A partir de l'edat de jubilació, quan els fàrmacs són gratuïts, n'augmenta el consum. No obstant, l'objectiu principal és recaptador. La nova taxa s'emmarca en la llei 5/2012 com una de les mesures adreçades a incrementar els ingressos durant la crisi. És per això que el conseller va dir ahir que "és una mesura excepcional que durarà el temps que sigui necessari".

Quant s'ingressarà?

Uns 100 milions d'euros anuals i 50 milions aquest any

Es calcula que l'euro per recepta generarà aquest 2012 uns ingressos d'uns 50 milions d'euros -100 milions l'any que ve-, que serviran per finançar el sistema sanitari català i reduir la despesa sanitària. Es destinaran a salut i no a la hisenda comuna. "Aquesta taxa ha de ser vista des del principi solidari. Si no es paga, es perjudiquen altres ciutadans". "Ens ha d'ajudar a fer més sostenible la sanitat pública", va indicar ahir Boi Ruiz. Durant el 2011 la despesa en receptes mèdiques finançades pel CatSalut ha estat de 1.692 milions d'euros.

Què passa si algú no paga?

S'obrirà un procediment administratiu i una multa

En el cas que un ciutadà no vulgui pagar la taxa, haurà d'emplenar un document per tramitar la queixa. Se li obrirà un procediment administratiu i s'enfrontarà a una multa. El farmacèutic podrà avisar el departament de Salut quan no hagi pogut cobrar la taxa, però en cap cas l'impost se li descomptarà de la factura de farmàcia. Els farmacèutics demanaven algun tipus de cobertura legal en cas que un client es negui a pagar. Segons Salut, el medicament es dispensarà igual però la informació que tenen els farmacèutics és que no estan obligats a lliurar el fàrmac si no es paga la taxa.

Els catalans pagaran més?

Tindran doble copagament ja que s'hi sumen les mesures estatals

Els catalans hauran d'assumir un doble copagament dels fàrmacs. A les mesures estatals del copagament segons la renda que ha d'entrar en vigor l'1 de juliol, s'hi suma l'euro per recepta, que només s'aplica a Catalunya. Això vol dir que un jubilat català pagarà fins a un màxim de 277 euros anuals pels fàrmacs, 61 més que l'espanyol.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, va defensar ahir l'aplicació de l'euro per recepta i va apel·lar a la "consciència col·lectiva" per complir amb la nova taxa farmacèutica. El conseller va insistir que "els farmacèutics no són recaptadors i la llei no els obliga a cobrar la taxa, sinó el ciutadà a pagar-la". "No complir perjudica a tothom i no beneficia a ningú", va afegir. El ciutadà que no vulgui pagar es podrà endur igualment el medicament, però se li obrirà un procés administratiu i se'l podrà sancionar. El conseller va indicar que no li agrada haver d'introduir aquesta nova taxa però que la situació de les finances ho exigeix. La va qualificar de mesura "excepcional" i la va vincular a la situació de crisi econòmica, de manera que podria estar vigent només fins que sigui necessària. Segons Boi Ruiz, el primer objectiu de la mesura és dissuasori, per reduir el consum de medicaments consumits. Per això, quan entri en vigor la taxa, es comprovarà si els fàrmacs que el metge recepta perquè el pacient prengui només si ho necessita es continuen comprant majoritàriament, com fins ara, o no. No es va oblidar, però, de l'objectiu recaptatori: "La taxa va destinada a gastar menys diners i que els que s'ingressin beneficiïn el sistema sanitari. Són finalistes, no van a la Hisenda comuna, sinó a la sanitat", va concloure.

El president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi de Dalmases, va lamentar que se'ls faci cobrar impostos quan aquesta "no és la feina dels farmacèutics". "Però ens hi obliga una llei del Parlament i ho farem amb el màxim de garanties", va afegir. I si algun ciutadà es nega a pagar la taxa, va indicar que estarà "incomplint amb l'administració, no amb el farmacèutic". No creu, però, que es produeixin campanyes com les del #novullpagar: "No és comparable, això no és un peatge, és un impost". El fet que la nova taxa entri en vigor el dissabte 23 de juny complica la tasca dels farmacèutics, ja que hauran de canviar el sistema de facturació a meitat de mes. Per això havien demanat endarrerir-ho fins a l'1 de juliol, però De Dalmases va lamentar que la "rigidesa del sistema legislatiu" ho hagi impedit. Com que és dissabte, el Col·legi haurà de contractar una empresa externa per atendre els dubtes dels farmacèutics o els problemes que puguin sorgir, ja que els col·legis estan tancats. De Dalmases va confirmar que dissabte totes les farmàcies estaran a punt per cobrar l'euro per recepta. "Estem preparats de manera sòlida i s'han fet proves d'estrès". Algunes farmàcies, però, encara no tenen el sistema informàtic actualitzat per connectar-se amb l'arxiu de CatSalut, tot i que el compromís és que ho estiguin dissabte.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de