La mesa admet a tràmit la ILP per prohibir els correbous

Els promotors volen acabar definitivament amb la tauromàquia a Catalunya

La mesa del Parlament ha admès a tràmit aquest dimarts la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la supressió dels correbous a Catalunya. Aquesta iniciativa demana modificar l'article 6 de la llei de protecció dels animals, aprovada pel decret legislatiu 2/2008, que no prohibeix les curses de toros o correbous

Els correbous són les festes en què se celebren curses de toros però en què no s'arriba a matar a l'animal. Aquestes festes s'han seguit celebrant a 36 poblacions catalanes, la majoria a les Terres de l'Ebre, on es va acreditar la tradició d'aquesta pràctica. 

La ILP, impulsada per la Coordinadora per l'Abolició dels Correbous, s'ha de publicar al Butlletí Oficial del Parlament, i els promotors hauran de presentar a la Comissió de Control els plecs per començar la recollida de firmes. Un cop s'hagin segellat els plecs i s'hagin numerat els fulls, els promotors tindran 120 dies hàbils, ampliables a 60 més, per aconseguir les 50.000 signatures necessàries per iniciar els tràmits parlamentaris de la iniciativa.

Un cop al Parlament, els grups podran presentar esmenes a la totalitat i s'hauria d'incloure a l'ordre del dia d'un ple. Si la proposició superés el debat, tornaria la seva tramitació parlamentària en comissió per després tornar al ple i fer una votació final.