HABITATGE

Proposta del sector comercial per convertir en pisos 10.000 locals

Una patronal defensa adaptar espais per a inquilins joves

“Vivim un moment d’emergència habitacional”, segons explica Joana Amat, vicepresidenta de la immobiliària que porta el seu cognom. Amat va participar ahir en la presentació d’un estudi de Retailcat, una associació que aglutina diferents patronals del sector comercial i que proposa convertir locals comercials buits en habitatges.

Segons aquest estudi, a Catalunya hi ha uns 30.000 locals comercials buits i que, a més, difícilment acolliran un negoci en els pròxims anys. D’aquests locals, indica l’estudi, uns 10.000 es podrien reconvertir en habitatges, els quals podrien anar destinats als joves, que tenen grans dificultats per accedir a un pis, i a la gent gran amb problemes de mobilitat, ja que el projecte permetria fer habitatges a nivell de carrer i fàcilment accessibles, i amb un disseny diàfan que facilitaria, per exemple, una millor adaptació per a les persones amb mobilitat reduïda.

La idea no és nova, però la proposta sorgeix ara del mateix sector comercial. A més, segons Joana Amat, des del punt de vista immobiliari resoldria problemes importants, com el fet que els locals buits creen importants problemes a les comunitats de propietaris, ja que s’omplen de brutícia i fins i tot comporten risc d’incendi. A més, en molts casos els propietaris deixen de pagar les quotes de la comunitat o no volen pagar per obres de conservació quan, precisament, tenen els coeficients més alts.

Segons el president de Retailcat, Joan Carles Calbet, a tot Catalunya hi ha actualment 30.281 locals comercials buits, un 7,1% més que el 2014. Calbet considera que aquests locals difícilment acolliran un nou comerç, pel canvi d’hàbits de consum. “El model de botiga del segleXX ja no serveix”, va explicar Calbet. Això es demostra en el grau d’ocupació. El nivell de locals ocupats en els grans eixos comercials és del 90%, però en les perifèries el nivell d’ocupació cau al 68%.

La causa és el model comercial. Les vendes per internet no paren de créixer, un 23% en l’últim any. Per això, explica Joan Carles Calbet, les botigues s’estan convertint cada cop més en grans showrooms, el que en el sector s’anomena flagship ( botiga bandera ), de més superfície i més abocada a l’experiència del consumidor, però concentrades en uns eixos comercials molt definits.

La tendència actual, va explicar Calbet, es divideix en dos tipus de compra: la de conveniència, que encara sobreviu en la botiga de barri, i el concepte anar de compres, molt més lligat a l’oci i que es concentra en els eixos comercials.

Els autors de l’estudi reconeixen que no tots els locals buits es poden destinar a habitatge. Els que tenen impossible el canvi d’usos, van assegurar, es podrien dedicar a noves demandes socials, com trasters, aparcament de bicicletes o armariets per rebre les compres per internet.

Dificultats administratives

Tant Calbet com Amat van indicar que la majoria d’ajuntaments de l’àrea metropolitana són contraris al canvi d’usos dels locals comercials per convertir-los en habitatges, i van fer una crida a un canvi en les polítiques municipals.