Urraca, Canuta i Afrodisia: tots els noms en perill d'extinció aquest 2015

En el cas dels homes, estan a punt de desaparèixer els nens batejats com a Frumencio, Progreso o Auxilio

Ja no hi ha ningú que es digui Urraca a l'estat espanyol. La mort de l'última dona que es deia així ha fet que aquest nom, comú en la noblesa peninsular durant l'Edat Mitjana, hagi desaparegut. N'hi ha tres més en la corda fluixa: Canuta, Prepedigna i Afrodisia, ja que l'edat mitjana de les dones que es diuen així supera els 80 anys.

Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que assenyala que també perillen les dones anomenades Serviliana (en queden 28), Parmenia (32), Exiquia (29), Dimicia (22), Fraternidad (35), Segismunda (35) o Ermerinda (35).

El fet que l'esperança de vida sigui més gran per a les dones salva de la desaparició, almenys durant uns quants anys més, noms com Procopia, Teodula, Nicefora, Eutiquia o Tiburcia, ja que les nenes que van ser batejades amb aquests noms ja superen els 75 anys. En aquest límit d'edat sobreviuen només cinc noms d'home: Frumencio, Ángeles, Progreso, Ursicio i Esiquio. Entre els noms d'home, els que corren més perill d'acabar com les Urraques són Quinciano, Auxilio, Prudenciano o Vítores.

Els noms més nous, Arya i Neymar

A l'altra banda de la piràmide d'edat, entre els noms que han entrat més recentment als registres civils hi ha, per a les nenes, Arya, Rimas, Ritaje, Yu, Mia i Valentina; per als nens de menys de 2 anys, Neymar, Yadel i Eiden, i per als de 3 anys, Bruc, Jeyko, Jaden i Neizan.