Les abelles estan disminuint per culpa dels pesticides

Els investigadors del CREAF demanen la prohibició dels compostos i l'aposta real per l'agricultura ecològica

Són moltes les investigacions que demostren que el nombre  d'abelles s'està reduint i que, fins i tot, en el cas d'algunes espècies, estan en perill d'extinció. Les causes són la urbanització dels camps, la introducció de noves especies, el canvi climàtic i, també, segons els investigadors del CREAF, l'ús dels pesticides.  

Els ecòlegs del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) Jordi Bosch i Anselm Rodrigo defensen que hi ha proves suficients que evidencien que els neonicotinoides –un tipus determinat de pesticides– perjudiquen les abelles. En el mateix sentit es mostren altres ONG com Greenpeace, que en demanen la prohibició. Tot i això, els organismes encarregats d'executar la mesura consideren que hi ha carència d'estudis que demostrin l'afectació dels compostos en el medi ambient. 

L'estudi realitzat pel CREAF posa en relleu l'escenari en què es troben aquests insectes en els camps de cultiu: un còctel de productes que actuen simultàniament. "No es tracta només de la intoxicació pels insecticides. L'agricultura intensiva també utilitza fungicides i altres tractaments. Alguns que s'anuncien com a innocus per a les abelles, en combinació amb altres químics, passen a ser perilloses", explica l'ecòleg Anselm Rodrigo. 

Disminució de la biodiversitat

El declivi de les abelles també té implicacions a gran escala, ja que són una peça clau per als ecosistemes i les xarxes alimentàries. Així doncs, la disminució de la seva població significa una pèrdua de la biodiversitat. 

Per aquestes raons, els científics del CREAF creuen que és necessària la prohibició dels compostos i l'aposta real per l'agricultura ecològica. "No hem d'oblidar que, a més, els pesticides romanen a la terra i que, per tant, poden arribar als aqüífers o a l'aire, a través de la pols que aixequen els tractors", recorden els investigadors. Per això, adverteixen que poden ser un problema per a la salut humana

"El futur passa per canviar l'agricultura intensiva i el monocultiu per una agricultura cada vegada més ecològica i basada en els serveis de l'ecosistema", conclouen els ecòlegs del CREAF.