Salut
Societat  /  Barcelona 29/03/2022

El 60% dels adolescents de Barcelona no s'agraden quan es miren al mirall

Creix el malestar emocional, que ara expressen el 30% dels joves, i és més alt en els barris desfavorits

5 min
Dos adolescents en una aula,  en una imatge d’arxiu.

BarcelonaQue la pandèmia i els confinaments han passat factura emocionalment i de forma destacada entre els joves és una evidència que cada vegada corroboren més dades. Les últimes són les que recull l'enquesta de Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC), que fa l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) des del 1987 i que recull informació sobre joves escolaritzats d'entre 13 i 19 anys. L'enquesta, sobre un total de 3.290 joves, es va fer entre el febrer i el maig del 2021 i evidencia que ara el 38,6% de les noies i el 20,3% dels nois expressen malestar emocional, cosa que suposa una pujada brusca de 15 punts en elles i de 8 en ells en només cinc anys. I el percentatge és més alt en barris desafavorits (arriba al 45% entre les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc).

En el cas de les noies, dues de cada 10 estan en risc de patir un problema de salut mental, gairebé el doble del que es detectava en l'última edició de l'enquesta, la del 2016, i el 35,6% estan poc o gens satisfetes amb la seva vida.

Noies

Nois

Dades del 2016

Malestar emocional

Percentatge que declaren malestar emocional

23,2%

38,6%

11,7%

20,3%

Salut mental

Percentatge en risc de patir un problema de salut mental

19,9%

11,1%

Noies

Nois

Dades del 2016

Malestar emocional

Percentatge que declaren malestar emocional

23,2%

38,6%

11,7%

20,3%

Salut mental

Percentatge en risc de patir un problema de salut mental

19,9%

11,1%

Noies

Nois

Dades del 2016

Malestar emocional

Percentatge que declaren malestar emocional

23,2%

38,6%

11,7%

20,3%

Salut mental

Percentatge en risc de patir un problema de salut mental

19,9%

11,1%

En termes globals, a més, el 60% dels adolescents no estan contents amb la pròpia imatge i aquest percentatge és més alt entre les noies (63,2%) que entre els nois (55,3%), però, si es compara amb les dades del 2016, ha crescut molt més entre ells (19 punts) que entre elles (11 punts). Aquesta dada sobre la decepció amb el propi cos s'obté d'oferir als joves diversos models de siluetes preguntar-los amb quin s'identifiquen i amb quin els agradaria identificar-se. En més de la meitat dels casos, es tracti de nois o de noies, les dues tries no es corresponen. En aquests aspecte no hi ha diferències en funció del nivell socioeconòmic del barri, però el disgust amb la pròpia imatge sí que es mitiga amb l'edat.

Noies

Nois

Dades del 2016

Insatisfacció corporal

Percentatge que declaren insatisfacció amb el propi cos

52%

63,2%

36,3%

55,3%

Noies

Nois

Dades del 2016

Insatisfacció corporal

Percentatge que declaren insatisfacció amb el propi cos

52%

63,2%

36,3%

55,3%

Noies

Nois

Dades del 2016

Insatisfacció corporal

Percentatge que declaren insatisfacció amb el propi cos

52%

63,2%

36,3%

55,3%

Pel que fa a les diferències en funció del gènere, a banda que hi ha més noies que no se senten còmodes amb la seva imatge, l'enquesta també evidència que aquest és un motiu de discriminació més habitual per a elles que per als nois: el 53% de les adolescents s’han sentit discriminades pel seu aspecte físic, mentre que en el cas dels nois la xifra és del 39%, tot i que també és la principal causa de discriminació. I les diferències van més enllà si es mira quin és el segon motiu més habitual per atacar algú: per darrere de l'aspecte, les joves hi situen el fet de ser dones (quatre de cada deu noies enquestades s’han sentit discriminades pel fet de ser dones) mentre que ells hi situen l'ètnia. Elles manifesten més sovint que se senten solen (16%) que no pas ells (9%) i la soledat afecta més les joves dels barris més pobres: arriba al 23,5% al districte de Ciutat Vella.

Motius més freqüents de discriminació

Noies

Nois

50%

25

0

Orientació

sexual

Origen

Aspecte

físic

Edat

Discapacitat

Sexe i/o

gènere

Noies

Nois

50%

25

0

Sexe i/o

gènere

Edat

Origen

Orientació

sexual

Aspecte

físic

Discapacitat

Noies

Nois

50%

25

0

Sexe i/o

gènere

Edat

Origen

Orientació

sexual

Aspecte

físic

Discapacitat

Amb les dades de l'última enquesta FRESC a la mà, la regidora de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa, ha destacat que en termes generals la percepció que tenen els joves de la ciutat sobre la pròpia salut i la seva xarxa social i familiar és bona o molt bona, però que els indicadors sobre la salut mental han empitjorat després de la pandèmia, que ha obligat a trencar "de forma abrupta" la relació dels joves amb la seva xarxa en una edat en què és "importantíssima".

Més víctimes de maltractaments

Si es comparen les dades del 2016, l'enquesta també reflecteix un augment pronunciat de les noies que diuen haver patit maltractaments físics, emocionals o sexuals de la seva parella. Aquesta pregunta, que es fa només als joves que han tingut parella l'últim any (un miler del total dels enquestes), mostra que aproximadament una de cada quatre noies (el 24,1%) s'ha sentit víctima de maltractaments. El percentatge és més alt entre les alumnes de 4t d'ESO (26,3%) i segon de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà (24,8%) que entre les de 2n d'ESO (19,2%), però en totes les franges és superior al que es donava en els resultats de fa cinc anys. Un punt que la directora de l’Observatori de la Salut Pública de l’ASPB, Lucía Artazcoz, atribueix en part al fet que hi hagi més "sensibilitat social" en aquest àmbit després de la irrupció del moviment Me Too: "És probable que hi hagi un augment real de casos i també que abans es normalitzessin conductes de maltractament". Un 37,7% de les noies enquestades han patit assetjament sexual.

Noies

Nois

Maltractament per part de la parella

2n ESO

19,2%

15,2%

4t ESO

26,3%

19%

2n batxillerat / CFGM

24,8%

15,7%

Noies

Nois

Maltractament per part de la parella

2n ESO

19,2%

15,2%

4t ESO

26,3%

19%

2n batxillerat / CFGM

24,8%

15,7%

Noies

Nois

Maltractament per part de la parella

2n ESO

19,2%

15,2%

4t ESO

26,3%

19%

2n batxillerat / CFGM

24,8%

15,7%

Pel que fa a bullying escolar, un 6% dels joves diu haver-ne patit, mentre que un 25% de les noies diuen haver estat víctima de ciberbullying (un 16,7% en el cas dels nois).

Joc patològic en el 6% dels nois

Aquesta edició de l'enquesta també ha preguntat, per primera vegada, per problemàtiques que han despuntat entre els joves en les últimes enquestes de salut, com l'addicció al joc amb diners. El 5,9% dels nois presenten un joc problemàtic, és a dir, que responen que sí quan se'ls demana si han mentit a persones importants per a ells per poder continuar jugant i que aposten cada cop més fort. I el 12% ha jugat amb diners durant l'últim any.

Menys tabac, alcohol i cànnabis i més pantalles

L'edat d'inici al joc amb diners són els 14 anys. Baixa, en canvi, el percentatge de joves fumadors de tabac i dels que consumeixen cànnabis, una tendència que ja recollien les últimes enquestes de salut de la ciutat: el 10,8% de les noies enquestades fumen tabac de forma habitual (el 6,5% en el cas dels nois), però el percentatge és més alt entre els enquestats de més edat i (altre cop) en entorns desfavorits.

Pel que fa al cànnabis, la mitjana d’edat d’inici de consum se situa prop dels 15 anys. El 17,6% dels alumnes de 2n de batxillerat i cicles han fumat porros els últims 30 dies, i el percentatge és més alt entre nois que entre noies, com també ho és el consum considerat de risc (el pateix l'11,7% dels nois enquestats de més edat). En canvi, el consum de tranquil·litzants o medicaments per dormir és més freqüent entre les noies: en prenen el 6,2% de les estudiants de batxillerat i cicles, i el 4,9% dels nois.

L'edat mitjana per iniciar-se en l'alcohol són els 13 anys i mig i el consum intensiu –haver begut cinc o més begudes alcohòliques en una ocasió en l'últim mes– és més habitual entre nois (17,1%) que entre noies (11,7%) si es mira la franja de més edat del conjunt dels enquestats. El que puja és l'ús del mòbil i altres dispositius amb pantalles: les noies passen de mitjana quatre hores cada dia mirant el mòbil i els nois tres i mitja, però ells destinen més temps a videojocs, gairebé una hora els dies laborables. Uns i altres passen vora una hora i mitja diària davant del televisor. Artazcoz ha apuntat que és possible que hi hagi una "substitució" del consum de substàncies com l'alcohol i el cànnabis per altres "dependències" com els jocs amb pantalles, sobretot els caps de setmana.

Poc verd i massa soroll

Aquesta edició de l'enquesta també ha incorporat preguntes sobre l'entorn i la contaminació com un element més de la salut dels joves. Les conclusions són que el 42% denuncien un excés de soroll els els seus desplaçaments de casa a l'escola, que el 45% declaren que hi ha poca vegetació en el camí i que el 32% creuen que hi ha molt de trànsit. La majoria estan satisfets amb el barri on viuen, però el 36,8% de les noies manifesta inseguretat quan hi caminen de nit.

stats