EPIDÈMIA GLOBAL
Societat 12/04/2020

Tot el que has de saber del que es pot fer i el que no a Catalunya durant la pandèmia del coronavirus

Interior publica les mesures per intentar alentir l'expansió del virus i evitar el col·lapse Coronavirus a Catalunya: l'última hora, en directe

Ara
11 min
Una dona passeja pel centre d'Igualada aquest divendres després de l'ordre de confinament de la població

BarcelonaAquestes són les restriccions d'activitats pel Covid-19 a Catalunya que el departament d'Interior està fent circular per les xarxes. Són algunes de les mesures –algunes són obligacions i d'altres recomanacions– per intentar alentir l'expansió del coronavirus i evitar així el col·lapse del sistema sanitari.

Les recomanacions i restriccions per a resoldre els dubtes de la ciutadania es poden consultar en aquest enllaç que el Govern anirà actualitzant permanentment en funció de les decisions que prenguin les autoritats. L'ARA us desgrana els més importants fins ara:

1. Quins canvis hi ha en el confinament després de Setmana Santa?

Segons informa Protecció Civil, continua vigent l'estat d'alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l'exterior està limitada a activitats molt concretes com l'adquisició d'aliments o els desplaçaments fins al lloc de treball. Per tant, continuen sense estar permesos els desplaçaments d'oci i similars, i l'obertura general al públic de comerços i locals.

En canvi, es permet les activitats laborals, més enllà dels serveis essencials. Ara bé, es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat. Així mateix, es recomana a les persones que s'hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral que intensifiquin les mesures higièniques, i que es porti el nas i la boca tapats amb una mascareta quirúrgica o peca de roba.

2. Em puc moure dins del meu municipi?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. S'ha de fer sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o si hi ha una altra causa justificada. La normativa també s'aplica a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, on es va aixecar el confinament perimetral decretat entre el 12 de març i el 6 d'abril.

3. Puc anar a la meva segona residència?

No està permès, excepte per a les persones que tinguin establerta la residència habitual en aquest domicili.

4. Estan obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a serveis essencials.

5. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària és considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

6. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Sí, per a les compres habituals i evitant aglomeracions i mantenint un metre de distància entre persones. Protecció Civil recomana, però, cobrir-se el nas i la boca amb una mascareta o similar per anar al supermercat. També és necessari posar-se guants per tocar els aliments al súper i rentar-se les mans només arribar a casa. També es recomana desinfectar el mànec del carretó del súper.

7. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

El departament d'Interior ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s'ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligatori. Està disponible en aquest enllaç. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball poden tenir còpia impresa, però no hi estan obligats. Complementàriament, els treballadors poden disposar d'un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar la seva activitat laboral i no està limitat a un model concret de certificat. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020.

8. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l'estat d'alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

9. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Només excepcionalment, de forma justificada i sempre respectant les mesures per minimitzar els contactes. Tot i que es recomana fer-ho de forma preferent al propi municipi i a prop del nostre domicili per tal d'evitar desplaçaments innecessaris i reduir temps a l'exterior. Ara bé, Protecció Civil indica que, atenent als casos particulars en cada cas, es podrà anar a comprar a establiments més allunyats del domicili, inclosos els ubicats als municipis propers, quan es tracti de supermerats o similars per tal de poder fer una compra concentrada o única. Però cal que sigui l'establiment d'aquest tipus més proper al domicili.

10. Puc quedar amb gent al carrer?

No, la sortida al carrer es limita a les activitats descrites (compres de primera necessitat) que no inclou les trobades.

11. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

És recomanable demanar a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

12. Puc portar els infants al parc?

No, tampoc es pot anar a la platja o al bosc.

13. Puc deixar els mes fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

14. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors tan si és en una localitat propera com allunyada?

Si, perquè s'estén que es tracta de tenir cura d'un menor. D'altra banda, els jutjats de família de Barcelona han unificat criteris i han fixat que, tot i l'estat d'alarma, la custòdia compartida s'ha de mantenir i per tant els nens poden canviar de casa quan toqui amb una excepció: en el cas que un dels progenitors doni positiu en coronavirus -o bé presenti algun símptoma- l'altre progenitor és qui se'n farà càrrec per evitar la propagació i en interès dels petits. Els jutges també estableixen fomentar el contacte telemàtic, amb trucades o videotrucades, amb el progenitor infectat, sempre que no es pertorbin les rutines de descans dels menors.

15. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?

Si és imprescindible, pots fer-ho per prescripció d'un professional sanitari, social o del Departament d'Educació. Cal que porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A

banda de l’acompanyament, també es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

16. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents, sense que hagi contacte i

mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per la recollida de menors d’edat en els domicilis dels seus pares o tutors (també en els casos en què la custodia és compartida o similars).

17. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Es demana sense que hagi contacte i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.

18. Puc fer la compra per persones que no poden fer-ho per elles mateixes?

Sí, però quan li porteu no pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

19. Puc baixar les escombraries?

Sí.

20. Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí, però sense tenir contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

21. Perquè no puc anar a veure als avis i passar la tarda amb ells?

Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. La Generalitat recomana trucar-los sovint perquè se sentint acompanyats i comprovar si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (productes de primera necessitat), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

22. Quina limitació hi ha pel què fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Sempre de forma individual, excepte per acompanyar a persones grans, menors o discapacitats que no tinguin autonomia. També poden compartir vehicle, en aquest cas fins a un màxim de dues persones, quan el conductor acompanyi una persona que resideix al seu mateix domicili o que treballa al mateix lloc. En aquest darrer cas només està permès si una de les dues persones no pot conduir i cal demostrar que el desplaçament és per anar al lloc de treball, tornar al municipi o anar a un centre sanitari.

23. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones

a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport. En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari.

24. Poden circular motocicletes i bicicletes?

Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

25. I dins de taxis?

De forma individual.

26. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

No, a excepció de l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones

amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

27. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions molt excepcionals.

28. He de canviar de pis i fer mudança. Puc?

Si és inajornable per venciment contractual o similar es pot considerar necessitat justificada.

Porteu la documentació que ho acrediti.

29. Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que realitzi l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

30. Que passa si es caduca el DNI en aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’un any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de les

persones majors d’edat que caduquin des que va entrar en vigor l'estat d'alarma.

31. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

32. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

33. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de

tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies).

34. Podem compartir cotxe per anar al metge?

Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

35. Podem estar en els espais comunitaris de l'edifici on vivim?

No, atès que és un espai privat d’ús públic.

36. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només per les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual.

37. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?

Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

38. Puc anar a sales de vetlla o a cerimònies?

S'han prohibit les vetlles en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, així om en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Per tant, es posposen les cerimònies fúnebres, religioses o civils, fins a la finalització de l'estat d'alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per a la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta, tot respectant sempre la distància d'un a dos metres entre ells. En el cas de mort per Covid-19, no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver. Aquestes mesures, remarca Protecció Civil, s'apliquen a tots els municipis.

39. Puc treure a passejar la meva mascota? I si es troba en un altre domicili?

Es pot sortir a passejar la mascota mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat. En cas que l'animal estigui en un altre domicili, només es permet desplaçar-s'hi quan sigui essencial. Està prohibit passejar els animals en grup. L'única excepció és si es tracta d'una activitat professional.

40. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?

No, només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S'ha de

fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.

41. Puc anar a bars i restaurants?

Estan tancats des del 14 de març.

42. Puc anar al cine o teatre?

Estan tancats des del 14 de març.

43. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan tancats des del 14 de març.

44. Els centres comercials estaran oberts?

No, només els dedicats exclusivament a productes alimentaris, d’higiene o de neteja i els espais dels centres comercials dedicats a aquests productes.

45. Les botigues en general poden obrir?

Sí, amb les limitacions dels centres comercials, i amb la indicació de respectar la separació entre persones. Salut recomana entre 1 i 2 metres entre persones. Pel que fa als locutoris, només està permesa l'activitat comercial d'equips tecnològics i de telecomunicacions que puguin realitzar.

46. Estan oberts els hotels?

Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials, perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la Covid-19. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres.

47. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

Si no és urgent, és millor posposar-la.

48. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

Si no és imprescindible, és millor posposar-la.

49. Funciona el transport públic?

Sí, però es recomana consultar els operadors del servei perquè hi haurà afectacions al nombre de freqüències i la seva ocupació per evitar les aglomeracions. Així, es controlarà l'afluència als transports públics per limitar l'ocupació a un terç de capacitat màxima i caldrà garantir una distància d'1'5 metres entre usuaris a tots els espais. Protecció Civil també recomana reforçar la higiene i la desinfecció de mans abans d'accedir al transport públic i al sortir-ne. A més, recomana portar la boca i el nas tapats amb mascaretes quirúrgiques si estan disponibles o amb peces de roba o mascaretes elaborades a casa (amb desinfecció diària).

50. Puc anar a fer gestions a l’Ajuntament (multes, impostos...)?

Abans d’anar-hi, consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàticament o posposar-los.

51. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

El d’informació és el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

52. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

53. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s'hagin definit com a tals.

54. Quins són els grups de major risc?

Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes d'immunitat.

555. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig. En cap cas al contenidor d’envasos (groc).

56. Estan permeses les reparacions d'urgència?

Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefaccio i el fas, l'aigua i les telecomunicacions. No es permet, però, l'obertura del local comercial al públic.

57. Poden fer-se mercats setmanals, no sedentaris? Quines mesures han d'adoptar?

Sí, poden obrir les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les següents mesures per evitar el contagi: s'han evitar les aglomeracions, les parades s'han de col·locar separades dos metres a banda i banda i a sis metres de la parada del davant. Els clients han de fer cua i han de mantenir una distància de dos metres entre ells, i no poden tocar els productes si el paradista no els facilita guants d'un sol ús.

58. Es pot anar a l'hort particular a collir els productes?

Sí, es pot anar als horts particulars sempre i quan sigui per collir productes necessaris per l'autoabastament, si a l'hort es tenen animals que s'han de cuidar o si es tracta d'una activitat econòmica. Ara bé, queden exclosos d'aquests criteris els horts que puguin haver-hi en segones residències i segueix prohibit anar-hi.

59. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància. No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L'excepció no s'aplica, però, als treballadors d'indústria d'abastiment alimentari i servei de centres de distribució (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.

stats