Publicitat
Publicitat

MEDI AMBIENT

Un informe alerta que la falta d'inversions dels ajuntaments contribueix a degradar el litoral

La crisi també amenaça el fons marí

El fons marí és un patrimoni amenaçat. I la falta d'inversions fa encara més difícil el seu manteniment. Ho denuncia un informe de la Fundació Mar que situa el delta del Llobregat com a punt crític.

El fons marí viu, en termes generals, una situació d'empitjorament progressiu com a conseqüència d'amenaces com la humanització, la pesca intensiva i les espècies invasores. Així ho evidència l'informe que realitza anualment la Fundació Mar a través del projecte Silmar, que estudia la situació del litoral marí en 19 punts concrets de Catalunya i les Balears, i que preveu arribar a la cinquantena d'estacions abans del 2016. L'estudi, però, deixa notes per a l'optimisme, com ara millores en aquells punts que van obtenir qualificacions més preocupants l'any anterior. És el cas de la cala d'Aiguafreda de Begur (Baix Empordà), que el 2010 no va arribar a l'aprovat. Durant el 2011, després d'una sèrie d'intervencions de millora al camp de boies, s'ha situat en el 5,6 de valoració.

El punt més crític, tot i les millores de l'últim any, continua sent el delta del Llobregat, que segueix sense arribar a l'aprovat, sobretot per la influència de la proximitat al port de Barcelona i de les obres de la seva última ampliació. A l'altra cara de la moneda s'hi situa es Banc, a Formentera, que amb un 8,8 s'acosta a l'excel·lent, però que perd, això sí, 0,2 punts en relació a l'any anterior.

A l'hora de valorar la qualitat del fons marí, l'informe estudia aspectes com la biodiversitat, la contaminació -també la biològica, en forma d'espècies invasores- i l'artificialització del medi. En aquest últim informe -el tercer que fa la Fundació Mar-, hi ha introduït la categoria econòmica per xifrar les partides que els ajuntaments destinen a la conservació del medi. La variable és responsable, en bona mesura, de l'empitjorament majoritari que han patit les notes del 2011 en relació a les de l'any anterior.

Només un 2% del litoral protegit

Miquel Ventura, director de la Fundació Mar, va remarcar ahir, en la presentació de l'informe, que els països de la conca mediterrània haurien d'invertir una quantitat "inabastable" per fer front a la pèrdua de biodiversitat. Però, per contra, la partida en conservació mediambiental de les poblacions analitzades no arriba al 2% dels seus pressupostos i baixa en època de crisi. Remarca, a més, que només el 2% del litoral està protegit i que per frenar la regressió actual caldria estendre la protecció al 20% de la costa. Per això marca com a objectiu a cinc anys vista que les 69 àrees que actualment estan protegides al Mediterrani es dupliquin i creixin especialment a la zona més faltada: el nord de l'Àfrica. La coordinadora del projecte, Evelyn Segura, remarca que el pas necessari va més enllà dels pressupostos i que cal "conscienciar la població" per mantenir aquest patrimoni natural.

La costa gironina, tot i les agressions dels últims 40 anys, manté bones qualificacions de conservació. Pateix, però, l'impacte del fondeig d'embarcacions, mentre que a les costes de Tarragona i Barcelona, les afectacions més grans són les de les infraestructures, la construcció i la contaminació. A les Balears, els riscos més evidents són les algues invasores, la pesca abusiva i la falta de pressupost en conservació.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de