Més alumnes que mai i més ajuts en beques menjador i material escolar: el nou curs escolar, en set claus

S'arribarà a la xifra històrica d'1.560.468 alumnes i hi haurà 800 mestres més

El curs escolar que començarà el dilluns 14 de setembre ho farà amb la xifra històrica d'1.560.468 alumnes i un increment –per segon curs consecutiu– de la plantilla de professors, que en aquest cas s'augmentarà en 790 docents (en total n'hi haurà 65.577). D'aquest 1,5 milions d'alumnes, un 1,3 estudiarà educació obligatòria, batxillerat o FP.

1. Beques menjador i escola inclusiva

El curs 2015-2016 tindrà un clar vessant social. Es destinaran 48 milions d'euros per a 80.000 beques menjador. Per primer cop també hi haurà una altra partida de 3 milions d'euros per a nens que vagin a la llar d'infants i s'impulsarà un pla pilot a partir del mes de gener per oferir un àpat als alumnes de secundària.

80.000 beques menjador

La Generalitat destinarà 48 milions d'euros en ajuts perquè els alumnes puguin dinar a l'escola

Alhora es millorarà la integració de les persones amb discapacitat a les escoles catalanes i, per això, s'està ultimant el decret d'escola inclusiva, que s'aprovarà a l'inici de la pròxima legislatura. També s'augmentaran fins a 4 milions d'euros (1,5 més que el curs passat) les ajudes perquè les escoles puguin comprar llibres i material escolars. Se'n beneficiaran 968 centres.

2. La Lomce es complirà a escala administrativa

Pel que fa a llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, la Lomce, que enguany s'estén a tota la primària, a primer i tercer d'ESO i a primer de batxillerat, es complirà "en l'àmbit administratiu" perquè els alumnes no es trobin entrebancs a l'hora d'obtenir les titulacions acadèmiques. En relació al batxillerat, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha deixat clar a l'alumnat que l'accés a la universitat es continuarà fent a través de la selectivitat. "L'estructura de l'expedient es complirà administrativament amb la Lomce", ha insistit aquest dijous.

3. L'Erasmus de la FP

Pel que fa a la FP bàsica, Rigau ha deixat clar que Catalunya seguirà el mateix model que el curs passat en què l'alumnat podrà estudiar alhora el títol de l'ESO i el de la FP inicial. Aquest tipus de formació amb doble titulació es durà a terme a 10 centres, cinc més que l'any passat.

Una de les novetats en la FP és que hi haurà una mena d'Erasmus, anomenat projecte ECVET, i que es durà a terme un projecte pilot d'itineraris per a persones amb discapacitat.

4. Formació del professorat

S'oferirà als docents un curs de 100 hores a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per millorar l'ensenyament de les matemàtiques, especialment de geometria, i també tindran 50 places per fer un màster d'actualització dels coneixements disciplinaris i didàctics de matemàtiques i anglès a primària. Es tracta d'un pla pilot que serà gratuït per als docents amb l'única condició que apliquin els coneixements al seu centre.

5. 5.000.000 d'ajudes per a les escoles de música

També hi haurà nous criteris en l'adjudicació de les escoles de música municipals, que en els darrers anys han vist com deixaven de rebre aportacions. S'hi destinaran 5.000.000 d'euros. El 60% de les aportacions es farà en funció del nombre d'alumnes d'entre 4 i 18 anys i del nombre d'hores lectives setmanals. L'altre 40% dependrà de la funció social de l'escola o les classes que facin de diversos instruments.

6. Escoles rurals, de 0 a 3 anys

Una altra de les novetats és que les escoles rurals podran atendre alumnes d'educació infantil de 0 a 3 anys per evitar que les famílies es vegin obligades a traslladar els fills a altres municipis. Es durà a terme una prova pilot a set municipis (tres de les Terres de l'Ebre i els altres quatre de Lleida).

7. Nou sistema de registre

Finalment també hi haurà un nou sistema de registre de l'alumnat, el RALC, que agilitzarà la informació.

 

 

 

 

Més continguts de