Un jutjat avala que es prohibeixi la matriculació a una escola bressol de Sant Pol de Mar d'un nen no vacunat

La magistrada no ha admès el recurs de la família pel risc de cara a la salut de la resta d'infants

El jutjat contenciós administratiu 16 de Barcelona ha avalat que l'Ajuntament de Sant Pol de Mar denegui la sol·licitud de tramitació de la inscripció en una guarderia municipal d'un nen que no estava vacunat. La jutgessa no ha admès el recurs de la família contra la resolució de l'ajuntament del 31 de maig.

La família argumentava que la decisió vulnera el seu dret a la llibertat ideològica, a la dignitat de la persona, a la integritat física i a la prohibició de discriminació. La recurrent entén que el seu dret a assistir a la guarderia és superior al dret a la salut de la resta dels nens.

Per la seva banda, la jutgessa sosté que no s'ha vulnerat la llibertat ideològica de la família perquè "ningú no ha obligat a vacunar el seu fill" i ha pogut escollir lliurement. També afirma que la família no intenta que la seva "opció minoritària" sigui respectada, que ja ho és, sinó que la resta de famílies i nens assumeixin les conseqüències i riscos de la seva decisió.

La sentència, que recorda el cas d'un nen amb diftèria a Olot (Girona), subratlla que la recurrent vol que els altres nens i famílies d'aquella escola "assumeixin el risc d'anar contra allò que el coneixement científic ha exposat per una creença subjectiva de la recurrent".

La magistrada també remarca que el que va al·legar la família –que van lliurar en blanc la cartilla de vacunació perquè la norma no diu que hagi d'estar al dia i emplenada– "suposa una reducció a l'absurd" del sentit de la normativa, el seu esperit i la lògica. "Si presentar-la en blanc fos tan vàlid com presentar-la completada, aquesta presentació seria simplement ociosa", afirma la jutgessa.