Els metges podran donar l'alta i la baixa de cop si és per menys de cinc dies

El ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha informat de l'entrada en vigor del nou procediment que regula el sistema de baixes mèdiques, pel qual es facilita al treballador la comunicació de la malaltia en la gestió d'una baixa laboral.

Segons ha assenyalat el ministeri en un comunicat, el nou sistema redueix tràmits burocràtics i adequa l'emissió d'aquestes baixes a la durada estimada de cada procés, al mateix temps que millora la coordinació entre els organismes que participen en el tràmit d'una incapacitat temporal.

En relació a l'expedició de les baixes, els metges poden emetre la baixa i l'alta al mateix moment quan considerin que es tracta d'un procés de durada estimada "molt curta", inferior a cinc dies naturals, per evitar segones visites al centre de salut.

Pel que fa a la tramitació entre l'empresari i el treballador, que pot fer-se per internet, el treballador ha de presentar a l'empresa la còpia de la baixa en el termini de tres dies des de la seva expedició, i la de l'alta l'ha de lliurar en les 24 hores següents.

D'altra banda, l'empresa ha d'incloure a la baixa dades sobre la cotització del treballador, la clau del codi nacional d'ocupació, la província del centre de salut que emet el paper i informació genèrica identificativa del procés que ha de transmetre a l'INSS al costat de la baixa, de confirmació o d'alta presentat pel treballador.

Aquest nou sistema entrarà en vigor l'1 de desembre.