El curs que ve a la universitat: classes presencials "restringides", mascareta i distància mínima

Els centres prioritzen l'avaluació contínua i aconsellen fer pràctiques on es teletreballi

Si a les escoles i als instituts la tornada a les aules serà presencial, sense distància i sense mascareta, a les universitats la nova normalitat imposarà un "model híbrid de docència presencial i virtual", distància d'1,5 metres i mascareta obligatòria a les zones comunes i quan no sigui possible mantenir la separació obligatòria. 

Docència híbrida

Entre la presencialitat i la virtualitat

Segons ha informat aquest dimarts la secretaria d'Universitats i Recerca, les 12 universitats catalanes, el Govern i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) han acordat que, almenys durant la primera meitat del curs, els universitaris tinguin una "presencialitat restringida" i que, per tant, es combinin les classes presencials amb les virtuals. "No es tracta de transformar les universitats presencials en universitats en línia, ni tampoc la docència que imparteixen", ha afirmat la directora general d'Universitats, Victòria Girona.

Segons Universitats, la docència mixta s'ha de posar en pràctica per a tot l'alumnat d'un mateix títol i s'ha de fer combinant "les qualitats d'una bona formació presencial" i els "beneficis d'una formació en línia". Els estudiants sabran, abans de fer la matrícula, quina serà la metodologia i el mètode d'avaluació de cada assignatura, per bé que s'apostarà majoritàriament per l'avaluació contínua, com s'acostuma a fer des del pla Bolonya, perquè "ajuda l'estudiant a fer un recorregut d'aprenentatge gradual, el reorienta i el guia a l'hora d'assolir competències". Ara Universitats ha de publicar un nou document en què es concretin les mesures més acadèmiques. 

Carles Sigalés: “Em preocupa que es generi la sensació que l’educació online és un caos”

Pràctiques

Millor en centres amb teletreball

Pel que fa a les pràctiques, es recomana programar-les en entitats, empreses i centres on el teletreball estigui implantat o fer virtuals com més activitats millor. Per a les pràctiques universitàries en centres sanitaris, es prioritzarà el format presencial en les pràctiques dels estudiants de grau i, només si hi ha prou capacitat, s'incorporaran a les pràctiques als estudiants de màster oficial, doctorat i títols propis, entre d’altres. Per als estudiants que han de fer pràctiques en centres educatius, es farà l'habitual sistema d'assignació i s'implicarà els estudiants sigui quin sigui l'escenari, tant si les classes són presencials –com ahir va assegurar el Govern– com si la pandèmia obliga a un nou confinament. 

Calendari

Es manté igual

Una de les poques semblances entre el que passarà a les escoles i instituts i el que passarà a les universitats és que el calendari es manté tal com està previst. Només podria ser que s'endarrerís una mica l'inici de curs per als estudiants de nou accés, tenint en compte que la selectivitat s'ha ajornat un mes i que la segona convocatòria de les PAU també es fa més tard del que és habitual. 

Mesures de seguretat

Mascareta, distància i higiene

Al contrari, doncs, del que passarà als centres educatius, a les universitats els estudiants sí que hauran de mantenir la distància física d'1,5 metres i dur mascareta quan es desplacin dins dels edificis i sempre que no es pugui garantir l'espai mínim fixat o no hi hagi mampares de seguretat. Malgrat tot, cada universitat farà un pla de contingència propi, tot i que aquestes mesures generals seran d'obligat compliment a totes les facultats, laboratoris i espais de recerca.

Així, el document insisteix en mesures higièniques com rentar-se les mans i usar sovint el gel hidroalcohòlic (se'n posarà a les entrades, biblioteques, sales d'estudi, sales d'actes i menjadors), i també preveu la desinfecció d'espais comuns i l'habilitació de portes d'accés i de sortida, així com la senyalització de recorreguts segurs i la ventilació dels espais.

Podran reobrir tots els serveis de les universitats, com biblioteques, bars o instal·lacions esportives, on també caldrà mantenir les distàncies i els aforaments.