El català a l'audiovisual

Imatge d'una sala de control del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa