Goirigolzarri serà president executiu del nou CaixaBank

El consell d'administració tindrà 15 membres, 10 proposats per CriteriaCaixa i 5 per Bankia

José Ignacio Goirigolzarri, actual president de Bankia, serà el president executiu del nou banc sorgit de la fusió de CaixaBank i Bankia, mentre que Gonzalo Gortázar, actual conseller delegat de CaixaBank, tindrà el mateix càrrec al nou banc.

Així, el consell d'administració del nou CaixaBank tindrà 15 membres, amb dos consellers executius, un per cada entitat (Goirigolzarri i Gortázar). Del total del consell, 9 membres seran independents, un extern i tres més seran dominicals, és a dir, representants del principals accionistes: dos per CriteriaCaixa i un per BFA (l'Estat).

El consell tindrà un terç de dones, i el 60% dels membres són considerats independents. Del total del consell, CaixaBank proposa el conseller delegat, dos dominicals, sis independents i un extern, en total 10 dels 15 membres; mentre que Bankia aporta el president executiu, un dominical i tres independents, en total 5 dels 15 membres.

L'estructura queda així:

President executiu:

José Ignacio Goirigolzarri (Bankia)

Conseller delegat:

Gonzalo Gortázar (CriteriaCaixa)

Consellers dominicals:

Tomàs Muniesa (CriteriaCaixa)

José Serna Masiá (CriteriaCaixa)

Un conseller proposat per BFA, la matriu de Bankia a través de la qual el FROB (l'Estat) vehicula la seva participació.

Consellers independents a proposta de Criteria Caixa:

María Verónica Fisas

Cristina Garmendia

María Amparo Moraleda

Eduardo Javier Sánchiz

John Shepard Reed

Koro Usarraga

Consellers independents a proposta de Bankia:

Francisco Javier Campo

Eva Castillo

Un representant de BFA (l'Estat)

Consellers externs:

Fernando María Costa Duarte Ulrich (que és el president executiu de BPI, banc portuguès de CaixaBank)