El PIB espanyol creix un 2,5% el tercer trimestre

Espanya manté el creixement del trimestre precedent malgrat l'alentiment a Europa

El producte interior brut (PIB) espanyol va créixer sis dècimes el tercer trimestre respecte al trimestre anterior, i la taxa anual se situa en el 2,5%, segons les dades avançades de la comptabilitat de l'Estat publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística.

Amb aquestes dades, el creixement de l'economia espanyola manté el mateix ritme que el trimestre precedent, quan també va millorar un 0,6% respecte al trimestre anterior i un 2,5% respecte a l'any anterior.

El creixement de l'economia espanyola, malgrat ser inferior al de l'any 2017, manté el pols i es desmarca del conjunt de la Unió Europea, que el tercer trimestre del 2018 només va créixer un 1,7%, un percentatge molt allunyat del 2,8% del mateix trimestre del 2017, segons les dades publicades per Eurostat.

L'economia europea intensifica la frenada

Des del punt de vista de la demanda, la interna és la que més ha aportat al creixement de l'economia, tres punts, malgrat que són tres dècimes menys que el trimestre precedent. La demanda externa, per la seva banda, ha presentat una evolució negativa de 0,5 punts, tres dècimes millor que el trimestre precedent.

Dins de la demanda interna, el consum final va augmentar un 2,1% respecte al trimestre anterior, amb la qual cosa es desaccelera una dècima, mentre que el consum de les administracions públiques va augmentar un 2,1%, dues dècimes més que el trimestre anterior.

Per la seva banda, la inversió en actius fixos materials va augmentar un 7,2%, 1,3 punts menys que el trimestre precedent. La inversió en habitatges i altres construccions va disminuir 1,3 punts en taxa interanual, passant del 7% al 5,7%, mentre que la inversió en maquinària, béns d'equipament i sistemes d'armament va augmentar un 9,5%, davant de l'11,1% del trimestre anterior.

Quant a la demanda externa, les exportacions perden força i van créixer un 0,4% el tercer trimestre, 1,9 punts menys que el trimestre anterior. La caiguda es produeix tant en les exportacions de béns (passen del 2% al 0,9%) com en les exportacions de serveis (del 3,1% al -0,7%). A més, la despesa dels no residents baixa 1,8 punts, del 2,2% al 0,4%.

Per la seva banda, les importacions van augmentar un 2%, 3,2 punts menys que el trimestre anterior.

Des del punt de vista de l'oferta, la construcció és el sector que va registrar un creixement més elevat, un 7,2%, una dècima més que el trimestre anterior. Els serveis també es van accelerar, per créixer un 2,6%, tres dècimes més que el trimestre anterior, mentre que la indústria va perdre impuls, amb un augment d'un 1,3% enfront del 2,5% del trimestre precedent. El sector primari, per la seva banda, va registrar una caiguda del 0,6%, enfront d'un augment del 3,2% el segon trimestre.

Creixement dels salaris

Segons les dades de l'INE, la remuneració dels assalariats el tercer trimestre va mostrar un augment anual del 4,4%, cinc dècimes més que al segon trimestre. Una part important d'aquest augment és per la millora de l'ocupació, amb un augment del 3,3% del nombre d'assalariats (una dècima més que el trimestre anterior). Però una part de la millora es deu a l'augment de la remuneració mitjana per assalariat, que passa del 0,7% el segon trimestre a un 1,1% el tercer trimestre.

L'INE indica que l'ocupació va augmentar un 0,7% respecte al segon trimestre, un dècima menys que els tres mesos precedents, i un 2,5% en comparació anual, que equival a la creació de 450.000 llocs de feina en un any.

Així mateix, el nombre d'hores treballades va augmentar un 0,7% respecte al segon trimestre i, en comparació anual, un 2,9%, una dècima menys que el trimestre anterior. És a dir, amb aquestes dades, la productivitat per lloc de feina equivalent a temps complert no creix, i la productivitat per hora treballada es manté, com el trimestre anterior, en el -0,4%.