Economia 15/06/2020

Competència insta l'AMB a retirar licitacions d'autobús per valor de 600 M€

L'ACCO considera que les clàusules del concurs restringeixen la lliure concurrència

Xavier Grau Del Cerro
2 min
La seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona / AMB

BarcelonaL'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha requerit a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que declari la nul·litat o derogui o deixi sense efecte l'acord del consell metropolità del 25 de febrer del 2020, que aprovava l'expedient de contractació del servei públic d'autobús entre els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Barcelona i altres municipis, amb un pressupost base de licitació de 320 milions d'euros i un valor estimat del contracte superior als 602 milions.

No és el primer cop que Competència censura expedients de contractació de serveis d'autobusos licitats per l'AMB, i fins i tot ha anat als tribunals en el cas d'alguns contractes. En aquest cas, l'ACCO estableix que si l'AMB no rectifica impugnarà l'acord i, si cal, presentarà un recurs contenciós administratiu als tribunals.

En aquest cas, destaca l'ACCO, tot i la millora d'alguns dels aspectes que havien estat considerats altament restrictius de la competència en anteriors licitacions de l’AMB, es considera que algunes de les clàusules contingudes en els plecs que regeixen la contractació de referència limiten de manera greu la concurrència i la competència per aquesta licitació.

En concret, l'ACCO considera que aquest nou contracte no es divideix en lots i a més reuneix en un únic contracte tres contractes anteriors, és a dir, es produeix una agregació de diferents objectes contractuals.

A més, considera que s'exigeix un nivell de solvència, tant econòmica com tècnica i professional, molt elevat que limita injustificadament el nombre d'operadors que poden participar en la licitació.

Desincentiva la competència

Per acabar, l'ACCO destaca que la fórmula prevista per assignar la puntuació en funció de les baixes econòmiques presentades pels diferents operadors "desincentiva de manera significativa la competència" entre ells, ja que no atorga tot el rang previst de puntuació i és insensible a diferències significatives en preu entre les diferents propostes presentades.

A causa de l'important volum que concentra l'objecte d’aquest contracte i el disseny de la licitació de referència, indica l'ACCO, hi ha "greus riscos per a la concurrència i la competència en aquesta contractació pública".

stats