L'economia catalana s'alenteix tot i créixer un 2,7%

La construcció és el sector menys afectat per la desacceleració

L'economia catalana s'alenteix, malgrat mantenir encara taxes de creixement elevades. El tercer trimestre del 2018, el producte interior brut (PIB) català va augmentar un 2,7% interanual, quatre dècimes menys que en el segon trimestre d'aquest any, segons dades de l'Idescat i el departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda. Aquestes xifres situen el creixement de l'economia catalana per sobre de l'espanyola i de la Unió Europea, que van créixer un 2,5% i un 1,8% respectivament.

En comparació amb el trimestre anterior, les dades també mostren un alentiment de l'activitat econòmica a Catalunya. Mentre que el segon trimestre el PIB es va incrementar un 0,8% respecte al trimestre anterior, al tercer trimestre aquesta xifra va disminuir tres dècimes, fins al 0,5%.

Per sectors, la indústria és el que mostra un alentiment més gran, causat per la reducció del comerç internacional, tot i mantenir una taxa de creixement positiva del 2%. Pel que fa als serveis, van augmentar l'activitat un 2,8%, mentre que la construcció va créixer un 5,2%. El sector primari va ser l'únic sector que decréixer, un -0,8%.

La disminució de la demanda interna és la principal causa de la desacceleració, ja que va créixer un 2,2%, sis dècimes menys que al segon trimestre, a causa de l'alentiment de la inversió i el consum de les administracions. Al contrari que en el sector públic, l'augment del consum privat va ser una dècima superior i va arribar al 1,9%. Pel que fa a la inversió privada, va pujar un 3,9%, dos punts menys que al segon trimestre.

El sector exterior va aportar vuit dècimes dels 2,7 punts de creixement gràcies al consum dels visitants estrangers en territori català. Les importacions i les exportacions van créixer un 0,8% i un 1,8%, menys que en períodes anteriors, a causa de la desacceleració de l'economia europea. En aquest context, el saldo comercial va ser negatiu, d'un -0,1%.