Economia 06/06/2017

Cau l'estalvi de les famílies, mentre que el de les empreses millora

A banda, l'endeutament bancari de les llars encara se situa en un 102% de la seva renda bruta disponible

Júlia Manresa
2 min
Fer plans  al marge  de la borsa

MadridAmb el repunt de l'economia, les famílies espanyoles no van aconseguir estalviar més l'any passat. Així ho revela l'últim informe del Banc d'Espanya sobre l'evolució dels fluxos i balanços financers de les llars i les empreses no financeres el 2016. El Banc d'Espanya apunta que la taxa d'estalvi de les famílies es va reduir lleugerament l'any passat, concretament, 0,4 punts percentuals, mentre que la de les empreses va millorar 0,7 punts, fins arribar al 17,2% del PIB.

D'aquesta manera, la taxa d'estalvi de les famílies es va situar al 8,2% de la seva renda bruta disponible, una xifra que contrasta amb el seu nivell d'endeutament bancari. El 2014, la seva taxa d'estalvi superava el 9% de la seva renda bruta disponible. Segons explica l'informe del Banc d'Espanya, els deutes de les famílies amb el sector financer encara se situen en un 102% de la seva renda bruta disponible, un percentatge quatre punts inferior al 2015 i fins a 33 punts per sota dels màxims que es van assolir el 2008. En relació amb el PIB, suposa un 64%, tres punts per sota del 2015.

El Banc d'Espanya assenyala que si l'endeutament de les famílies amb els bancs va caure va ser també gràcies a la davallada dels préstecs per adquisició d'habitatge, que es va reduir cinc punts, tot i que encara suposen el 78% del total.

També en tendència positiva destaca l'evolució del patrimoni brut financer de les famílies, és a dir, els actius financers, ja sigui en forma de dipòsits, accions o plans de pensions, que tenen les llars. Segons el Banc d'Espanya va tornar a augmentar, principalment, en forma de dipòsits i fons d'inversió, seguida de plans de pensió i assegurances. Això sí, va continuar la tendència de les famílies de reduir la seva tinença directa d'accions i altres participacions. Per contra, en el cas de les empreses, la seva inversió es va concentrar principalment en aquests actius i, en menor mesura, en dipòsits.

De fet, les empreses també tenen un comportament contrari al de les famílies en l'àmbit de l'estalvi. Així, la taxa d'estalvi brut de les empreses va augmentar lleugerament el 2016, fins al 17,2% del PIB. A més, per quart any consecutiu, va tornar a augmentar la inversió neta en actius financers (com passa en el cas de les famílies), fins a arribar al 6,1% de PIB, la xifra més elevada des del 2010.

stats