Microsites  /  Màsters i postgraus 06/05/2022

Una gran capacitat d’atracció internacional

Tal com va avançar la consellera Gemma Geis al Saló Futura, la meitat dels nous màsters universitaris programats per al proper curs s’impartiran en anglès

8 min
Estudiants de la UPF al campus de Ciutadella

La vocació internacional de les universitats catalanes no és cap novetat. Totes ja fa temps que preparen l’alumnat per treballar en un marc global, bé posant al seu abast diversos programes de mobilitat internacional, bé enfrontant-los a titulacions de màster impartits totalment o parcial en llengua anglesa, bé convidant professors estrangers que els permeten descobrir altres realitats. Cal destacar igualment el gran nombre d’alumnes forans que, atrets per aquest alt grau d’internacionalització, cursen part dels seus estudis de màster a casa nostra. Una immersió cultural sense haver de sortir del país igualment beneficiosa per a tots, locals i visitants. 

Un valor en si mateix 

La UPF és una de les universitats de l’estat espanyol que conformaven el top 6 de les més ben puntuades per l’U-Multirank 2021 quant a mobilitat internacional. Tal com destaca el seu vicerector d’Internacionalització, Toni Luna, “la UPF és un reflex fidel de la realitat de Catalunya, amb una societat cada cop més internacional i internacionalitzada”. I continua: “L’alumnat que arriba busca tenir experiències internacionals, ja sigui amb professorat internacional, estades internacionals o companys de diferents nacionalitats”. D’altra banda, reconeix, “per estar entre les millors universitats cal captar el millor talent, i la vocació internacional respon també a aquesta aspiració”. Una vocació internacional, però, que no impedeix que la UPF “mantingui els valors i les peculiaritats d’una universitat catalana, pública i de qualitat”. 

Els màsters que la UPF imparteix en col·laboració amb altres universitats internacionals, la durada dels quals és de dos anys, són els que concentren un índex més gran de mobilitat, vivència que prepara l’alumne per desenvolupar-se en un context VICA com l’actual. I és que, per a Luna, “l’experiència de mobilitat durant els estudis és un valor en si mateix, ja que els estudiants s’han d’adaptar a realitats culturals diferents i també a models acadèmics i enfocaments teòrics diferents dels que estan acostumats”. L’experiència internacional també “facilita el desenvolupament de recursos per superar situacions complexes i ajuda a gestionar la frustració en moments de pressió o de canvis constants com l’actual”, puntualitza el vicerector. 

Motor de progrés 

La UAB és una de les altres universitats de l’Estat que conformaven el top 6 de les més ben puntuades per l’U-Multirank 2021 pel que fa a mobilitat internacional. Tal com sosté el seu vicerector de Relacions Internacionals, Màrius Martínez, “una universitat capdavantera només pot ser internacional”. I és que, destaca, “la internacionalització és motor de progrés, millora contínua i connexió amb el món”. Una universitat intensiva en recerca com la UAB, al seu torn, “ha de ser internacional necessàriament”. 

“A la UAB la internacionalització és el resultat d’un conjunt ampli d’estratègies”, apunta Martínez, que cita exemples com “la captació de talent internacional quant a professorat i alumnat, el desenvolupament de propostes formatives en anglès, la participació en programes conjunts i xarxes internacionals i la internacionalització a casa”. Així mateix, “la participació en projectes internacionals de recerca i les publicacions d’impacte també donen visibilitat a l’activitat de qualitat”. Un marc que, a parer de Martínez, fa que “el nivell d’exigència sigui molt alt”. 

Imatge de la biblioteca d'una facultat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Creixement exponencial

Un cop derogades les restriccions pel covid-19, Martínez celebra que “moltíssima gent vulgui formar-se a l’estranger”. “Ja tenim evidències d’un creixement gairebé exponencial de les demandes de mobilitat, crec que recuperarem els nivells previs i, possiblement, els incrementarem, almenys durant un temps”, diu. La UAB ja s’està preparant per al repte, bé incorporant noves modalitats per fer estades curtes com els Blended Intensive Programmes, o bé consolidant la seva posició a la xarxa d’universitats europees ECIU University, que també presideix. 

GRAU D'INTERNACIONALITZACIÓ DE LES UNIVERSITATS CATALANES

Universitat de Barcelona

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Erasmus+ (dins la UE, pràctiques, doctorat i amb països associats)

• Global UB (Faculty i Mobility)

• Sol·licituds individuals 

• Per als que venen, també...

• Grup de Coïmbra

• Study Abroad

• Fundación Carolina

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

• 554 el curs 2020-21

Països de destinació

• Itàlia

• Alemanya

• França 

• Polònia

• Països Baixos

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 2.357 el curs 2019-20

Nacionalitats més representatives

• Xina

• Xile

• Itàlia

• Colòmbia

• Perú 

28 màsters oficials amb almenys un 80% de la docència en anglès 

Alguns màsters impartits en col·laboració amb universitats d’altres països 

• Reptes Globals per a la Sostenibilitat 2022-23 (UB, University Utrecht, Eotvos Loránd Tudományegyetem, Université de Montpellier, Trinity College Dublin)

• Erasmus Mundus de Polítiques Públiques / Public Policy (UPF, UB, UAB, Erasmus Universirteit Rotterdam, Kozep-Europai Egyetem-Central European University, University of York)

• Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics (UB, Univ. de Cadis, Universitetet I Bergen, Politechnika Gdanska, Universidade do Algarve)

Universitat Autònoma de Barcelona

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Erasmus+ KA131 (dins la UE) 

• Erasmus+ KA107 (fora de la UE)

• UAB Exchange Programme 

• SICUE (a l’estat espanyol) 

• DRAC (entre universitats dels països de parla catalana)

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

• 987 el curs 2021-22

Països de destinació

• Erasmus+: Itàlia, França, el Regne Unit, Bèlgica i Alemanya

• UAB Exchange Programme: Corea del Sud, el Canadà, els Estats Units, Xile i l'Argentina

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 900 el curs 2021-22

Nacionalitats més representatives

• Xina

• Colòmbia

• Xile

• Itàlia 

41 màsters oficials impartits en anglès 

Alguns màsters impartits en col·laboració amb universitats d’altres països 

• Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura / Children’s Literature, Media and Culture (UAB, University of Glasgow, Aarhus University, Tilburg University, University of Wroclaw i University of British Columbia)

• Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education (UAB, UB Université Claude Bernard Lyon i Jean Monnet Saint-Etienne, i Universiteit Antwerpen)

• Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health (UAB, Université de Tours i Hannover Medical School)

Universitat Politècnica de Catalunya

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Erasmus+ (estudis i pràctiques) 

• Convenis bilaterals amb altres universitats

• SICUE – SENECA (mobilitat entre universitats espanyoles)

• CINDA (xarxa d’universitats iberoamericanes)

• Altres programes de pràctiques no Erasmus

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

• 382 El curs 2021-22

Països de destinació

• Itàlia

• Alemanya

• França

• Països Baixos

• Suècia

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 1.451 el curs 2021-22

Nacionalitats més representatives

• Perú

• Colòmbia

• Xina

• Equador

• Mèxic

37 màsters oficials impartits en anglès 

Alguns màsters impartits en col·laboració amb universitats d’altres països 

• Erasmus Mundus in Bio and Pharmaceutical Materials Science, coordinat per la Université de Lille

• Erasmus Mundus in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics, coordinat per la Université Paul Cézanne Aix-Marseille III

• Master in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions, coordinat per la Universidade do Minho

Universitat Pompeu Fabra

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Màsters Erasmus Mundus

Països de destinació

• Regne Unit

• Països Baixos

• Alemanya

• Itàlia

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 401 el curs 2021-22

Nacionalitats més representatives

• Xina

• Alemanya

• Itàlia

• Estats Units

• Turquia

15 màsters oficials impartits íntegrament i 12 parcialment en anglès 

Alguns màsters impartits en col·laboració amb universitats d’altres països 

• Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques (UPF i Universitat de Stirling)

• Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat (UPF i universitats de Munic i de Warwick)

• Màster en Recerca en Ciència Política (UPF i Universitat de Konstanz)

Universitat de Lleida

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Erasmus+

• Erasmus+ International Credit Mobility

• Mobilitat UdL 

• SICUE

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

• 426 el curs 2021-22

Països de destinació

• Itàlia

• Mèxic

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 939 el curs 2021-22

Nacionalitats més representatives

• Colòmbia

• Romania

• Marroc 

• Mèxic 

• Brasil

3 màsters oficials impartits íntegrament i 6 parcialment en anglès 

Alguns màsters impartits en col·laboració amb universitats d’altres països 

• Màster en Disseny d’Experiència d’Usuari (UdL i UNAD)

• Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals al Mediterrani (UdL, Univ. de Valladolid, University of Lisbon, University of Padova, Karadeniz Technical University, University of Tuscia i Catholic University of Portugal)

• Erasmus Mundus en Modelització Espacial i Ecològica en la Ciència Forestal Europea (UdL, University of Natural Resources and Life Sciences, University of Freiburg, Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences and Transilvania Univ. Brasov) 

Universitat Rovira i Virgili

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Aurora

• Erasmus Campus Iberus

• Erasmus Placement

• Erasmus Studies

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

• 51 el curs 2021-22

Països de destinació

• Bèlgica

• França

• Itàlia 

• Portugal 

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 591 el curs 2021-22

Nacionalitats més representatives

• Colòmbia

• Equador

• Itàlia

• Xile

• Mèxic 

11 màsters oficials impartits íntegrament i 6 parcialment en anglès 

Alguns màsters impartits en col·laboració amb universitats d’altres països

• Erasmus Mundus in Wine Tourism Innovation (URV, Université de Bordeaux i Universidade do Porto)

• Erasmus Mundus en Catàlisi Sostenible / Erasmus Mundurs Master in Sustainable Catalysis (URV, Université de Poitiers i Universidade de Aveiro)

• Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (URV, Università degli Studi di Ferrara, Instituto Politécnico de Tomar i Muséum National d’Histoire Naturelle)

Universitat Oberta de Catalunya

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

Informació no facilitada

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

• 228 el curs 2020-21

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 2.529 el curs 2020-21

Nacionalitats més representatives

• Equador

• Colòmbia

• Alemanya 

• Andorra

• Regne Unit

2 màsters oficials impartits en anglès 

Alguns màsters impartits en col·laboració amb universitats d’altres països

Informació no facilitada

Universitat Ramon Llull 

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Erasmus+ 

• Beques Santander URL

• SICUE de la CRUE 

• Beques MOBINT de l’AGAUR

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

• 673 el curs 2020-21

Països de destinació

• Estats Units

• França

• Itàlia

• Regne Unit

• Alemanya

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 2.466 el curs 2020-21

Nacionalitats més representatives

• Estats Units

• França

• Itàlia

• Regne Unit

• Alemanya

15 màsters oficials impartits íntegrament i 7 parcialment en anglès 

Màster impartit en col·laboració amb universitats d’altres països 

• Global Entrepreneurial Management (URL, Loyola Marymount University i Fu Jen University)

UVic - Universitat Central de Catalunya

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Erasmus pràctiques

• Erasmus pràctiques ICM (fora de la UE)

• Programes de pràctiques internacionals

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

• 20 el curs 2021-22

Països de destinació

• Estats Units 

• Suïssa 

• Alemanya 

• Andorra 

• Itàlia

Alumnat estranger als màsters universitaris

Informació no facilitada

2 màsters oficials impartits íntegrament i 3 parcialment en anglès 

Màster impartit en col·laboració amb universitats d’altres països 

• Màster en Humanitats Mèdiques (UVic-UCC i Universitat de Siena)

Universitat Internacional de Catalunya Barcelona

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Erasmus + 

• Convenis amb universitats: UCLA Extension, Boston University, Politecnico di Torino o el cursos d’estiu a la Universitat de Califòrnia, Berkeley

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

• 10 el curs 2021-22

Països de destinació

• França

• Itàlia

• Alemanya

• Dinamarca 

• Estats Units

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 284 el curs 2021-22

Nacionalitats més representatives

• Equador

• Estats Units

• França

• Itàlia

• Mèxic

22 màsters oficials impartits en anglès 

Màster impartit en col·laboració amb universitats d’altres països 

• Doble Màster en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció (UIC Barcelona) + Laurea Magistrale in Ingegneria della Produziones Industriale e dell’Innovazione Tecnologica (Politecnico di Torino)

Universitat Abat Oliba - CEU

Programes de mobilitat a l’abast de l’alumnat

• Erasmus+ 

Alumnat de màster que realitza part dels estudis a l’estranger

Informació no facilitada

Alumnat estranger als màsters universitaris

• 81 el curs 2021-22

Nacionalitats més representatives

Informació no facilitada

2 màsters oficials impartits en anglès 

Màster impartit en col·laboració amb universitats d’altres països 

• Màster en Food and Beverage Sustainable Entrepreneurship (UAO-CEU i Universitat de Torino)

stats