FUNDACIÓ "LA CAIXA"
Especials 08/02/2021

Projecte Sostre 360º, suport habitacional i social a joves vulnerables amb risc de carrer

El programa arribarà a 140 joves en diferents punts del territori català, promourà el vincle amb la comunitat i compta amb la col·laboració de la Fundació La Caixa a Tarragona i Manresa

2 min
Suport social, amb una classe de mobilitat per la ciutat de Barcelona

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, impulsa el projecte Sostre 360º, un programa d’acompanyament personalitzat a joves vulnerables majors d’edat que es troben en situació de carrer i/o sensellar. La iniciativa, que treballarà amb ajuntaments i consells comarcals, compta amb una inversió de 2,02 milions del Departament i amb la important col·laboració de la Fundació La Caixa, que aportarà una inversió de 808.501 euros per als projectes específics de Tarragona i Manresa. Amb aquest impuls, la Fundació La Caixa reforça el seu compromís amb les persones en situació de vulnerabilitat, especialment afectades per la pandèmia derivada del covid-19.

El projecte preveu arribar a un mínim de 140 joves, als quals oferirà suport social i habitacional: un marc estable de referència per ajudar a construir un projecte de vida autònom i autosuficient a les persones ateses, abordant les seves necessitats des d’una vessant social i educativa.

Tot i que és un projecte que es dirigeix a tots els joves d’entre 18 i 24 anys en situació de carrer, cal apuntar que un dels perfils majoritaris que es preveu atendre és el d’un noi immigrat de forma recent, sense documentació i amb poca capacitat d’adhesió a serveis socials o altres projectes d’atenció a les persones joves.

Gràcies a l’abordatge multidisciplinari, el programa Sostre 360º oferirà:

Acompanyament a l’autonomia personal: suport a la vida quotidiana, rutines domèstiques i hàbits saludables; vetllar per la convivència dins i fora del recurs habitacional, i vinculació del jove als recursos de l’entorn.

Suport en processos administratius, legals i judicials: acompanyar en l’obtenció de documentació legal i els tràmits per a la regularització administrativa i vincular el jove amb assistència jurídica.

Suport en la formació i la inserció sociolaboral: acompanyament en el procés de formació i inserció laboral; promoure l’assoliment de competències lingüístiques i instrumentals que permetin un bon desenvolupament i arrelament social i que faciliti l’accés al món laboral i fomentar l’autonomia en la recerca de feina.

Salut: facilitar l’accés a la xarxa sanitària normalitzada, acompanyar en l’inici de processos de deshabituació a substàncies addictives i promoure la salut emocional i física.

Prospecció d’habitatge: cercar habitatge alternatiu.

Els serveis socials dels municipis seran la porta d’entrada al programa. Participaran en la valoració i el diagnòstic inicials de la situació i les necessitats per part d’una comissió gestora de casos interdisciplinar, que farà seguiment del projecte, identificarà els recursos de la xarxa i donarà suport en la derivació a altres serveis i projectes quan sigui necessari. L’acompanyament s’acaba quan el jove assoleixi l’emancipació i integració social, o bé quan es recomani la derivació a altres recursos més específics.

Amb una perspectiva sistèmica, s’implementarà a les comarques del Maresme i el Gironès, i les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona, el Masnou, Tarragona i Manresa. El projecte promou el treball en xarxa, la col·laboració i la coordinació amb els serveis i recursos que ofereix l’entorn, imprescindibles per assolir l’acompanyament integral. També promourà l’ús i la vinculació dels usuaris als serveis de la xarxa comunitària que siguin més adequats per les seves dificultats o necessitats en cada moment, i farà sensibilització.

stats