DIETARIVV

27/1: Redistribució i abstenció

LA POLÍTICA CATALANA està bloquejada. L’espanyola també. L’una i l’altra han generat una dinàmica de blocs molt definits, amb molt pocs transvasaments de vot d’un bloc a un altre. Si es manté aquesta lògica de blocs, què es pot esperar dels pròxims processos electorals? Sobretot, la redistribució interna dels vots dintre de cada bloc. Les eleccions no es plantegen tant com l’ocasió en la qual uns vots poden saltar d’un bloc a un altre sinó com l’ocasió de veure dins de cada bloc qui puja i qui baixa (sense modificar la suma total). Per tant, si es mantenen els blocs, ¿es poden preveure del tot els resultats de les eleccions? En absolut. Primer, perquè la redistribució interna té efectes, encara que sigui per l’aplicació de la llei D’Hondt. I també perquè hi ha un factor variable, que no trenca la lògica de blocs però que afecta molt els resultats: l’abstenció. El seu volum i la seva distribució. Per exemple, en les eleccions andaluses el vot de la dreta no va créixer, es va redistribuir. Però va guanyar perquè l’esquerra va tenir una gran fuga cap a l’abstenció. Quins i quants s’abstenen decidirà els resultats. Excepte que de sobte aparegui algun eix en el debat polític que trenqui la lògica de blocs. Pot passar. El judici en pot ser un.