DIETARIVV

12/3: Llistes obertes

Què votaríem si tinguéssim l'opció d'alguna mena de llistes obertes?

Ara que els partits estan fent llistes per a tres eleccions, amb espectacles més o menys edificants, proposo als lectors una prova molt senzilla. Pensem cadascú de nosaltres què votarem en el sistema actual de llistes tancades i bloquejades, en què agafes una papereta i votes obligatòriament tots els que hi surten i en l’ordre que hi surten, i què votaríem si tinguéssim l'opció d'alguna mena de llistes obertes. Llistes en les quals fos possible votar només uns noms de cada candidatura o, com al Senat, votar persones de llistes diferents. ¿El que votaríem en un cas o altre seria exactament el mateix, una mica diferent o molt diferent? Si seria substancialment diferent, tenim un problema de fons. Ja sé que no hi ha cap sistema electoral perfecte. Que les llistes obertes ajuden a valorar les persones, però poden premiar els personalismes. Però si hi ha molta distància entre el que voldria votar algú i el que haurà d’acabar votant, valdria la pena adaptar una mica el sistema electoral al desig del votant. I aquesta vegada tinc la sensació que, en el món del sobiranisme (només?), molts electors estarien molt més còmodes si poguessin votar unes llistes obertes, amb accents i combinatòries, que no pas unes llistes tancades de 'lo toma o lo deja'.

Més continguts de