La Generalitat Valenciana prepara un decret d'ajudes per pal·liar els danys causats pel temporal de pluja i vent

L'executiu aprovarà divendres un decret que preveu ajudes per als municipis afectats per les fortes precipitacions

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dilluns que divendres l'executiu autonòmic aprovarà un decret d'ajudes per a tots els municipis afectats pel  temporal de pluges que ha patit el País Valencià durant les últimes hores, així com l'últim cap de setmana de novembre i el primer de desembre.

Dins aquest paquet de mesures, també es contempla avaluar els efectes que han deixat les precipitacions en les collites i a tot el sector agrari. Segons ha manifestat Puig, encara no es coneix exactament a quant ascendiran aquestes subvencions perquè encara no s'ha realitzat la "avaluació corresponent", però el president ha destacat que es destinaran a les comarques on s'han produït més problemes. Entre les quals, ha citat com a exemples, el Baix Segura, les comarques centrals o la localitat d'Almenara, a la Plana Baixa.

Per això, durant els propers 30 dies es generarà un espai perquè els Ajuntaments puguin avaluar els danys soferts a les seves poblacions i, a partir d'aquest moment, s'analitzaran i es prendran "mesures de previsió i de sol·licitud de col·laboració amb el govern d'Espanya" amb l'objectiu de fer front a les situacions més complicades que s'han produït en algunes zones del territori.

Segons ha destacat la Generalitat, els dies 27 i 28 de novembre, el 4 i 5 de desembre del 2016 i, de manera especial, des de divendres passat, el País Valencià "ha sofert una sèrie de fenòmens tempestuosos d'inusitada intensitat amb registres acumulats que van superar àmpliament els 100 litres per metre quadrat en 24 hores a moltes localitats".

Per això, davant aquesta situació, el govern valencià ha iniciat les accions pertinents per aconseguir "al més aviat possible el retorn a la normalitat de totes les zones que s'han vist afectades a tota la Comunitat".

En aquest sentit, el decret que s'aprovarà aquest divendres recull que s'establirà un termini de 30 dies, comptats des de la publicació d'aquest acord al 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV), perquè els municipis afectats puguin presentar les seves estimacions de danys, de les infraestructures i béns públics, com a conseqüència de les pluges. Una vegada presentades les sol·licituds, es durà a terme una avaluació per part d'una comissió tècnica presidida pel director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Ajudes amb càrrec el 2017

Així mateix, la comissió farà una estimació pressupostària amb càrrec al fons de contingència per a l'exercici 2017. En el cas de superar-se la dotació pressupostària prevista, es podrà establir un prorrateig entre totes les actuacions finançables, que s'imputaran a càrrec del fons de contingència per a l'exercici 2017. "Tot això sense perjudici que els departaments competents puguin cofinançar amb càrrec als seus fons propis ordinaris les actuacions previstes fins al 100% del seu cost", ha indicat el president Ximo Puig.

Les actuacions d'inversió directa podran realitzar-se mitjançant encàrrec a mitjans propis als quals es refereix el text refós de la llei de contractes del sector públic.