La Diputació de Lleida millorarà la carretera de Baltarga a Prats i Sansor

Hi destinarà prop de 242.000 euros per millorar el drenatge i rehabilitar el ferm de la via

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida ha aprovat iniciar la licitació de la millora del drenatge i la rehabilitació del ferm de la carrereta local LP-4033B, que connecta el municipi de Prats i Sansor amb el nucli de Baltarga (al municipi de Bellver) i amb els accessos del túnel del Cadí. L'obra, que té un pressupost base de licitació de 241.999,17 €, IVA inclòs, servirà per adequar dos quilòmetres del tram d'aquesta via que connecta a la C-16. D'altra banda, també s'ha aprovat la licitació del contracte "Assistència tècnica per a la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Lleida", que compta amb un pressupost base de licitació de 217.800 €, IVA inclòs.

Segons el diputat de Serveis Tècnics, Marc Baró, el Pla Zonal, com a instrument de planejament, ha de definir de manera justificada els camins municipals que es poden incorporar a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Lleida, així com també definir aquells itineraris de la xarxa local existent que poden ser desclassificats, per no reunir les condicions funcionals mínimes per a considerar-se carreteres locals.

La selecció dels camins que es proposi classificar o desclassificar com a carreteres de la xarxa local de la Diputació compliran amb els indicadors que estableix la legislació sectorial de carreteres de Catalunya i aniran acompanyades d'un estudi econòmic que justifiqui que les inversions a realitzar seran econòmicament sostenibles per la Diputació de Lleida. L'aprovació definitiva de la proposta de Pla zonal és competència de la Generalitat de Catalunya i durant la tramitació del pla aquest estarà sotmès a exposició pública.

El + vist

El + comentat