Catalunya torna a ser el territori de l'Estat amb més desnonaments el primer trimestre del 2014

A Espanya, els desnonaments han baixat un 5% respecte els tres primers mesos del 2013, però han pujat un 14% el nombre d'execucions hipotecàries iniciades

Catalunya continua sent la primera comunitat de l'Estat en el rànquing de desnonaments (23%) i d'execucions hipotecàries iniciades (24%) durant el primer trimestre del 2014. Aquestes són dades aportades per Consell General del Poder Judicial.

Tot i això, els desnonaments s'ha reduït un 5% en aquest període respecte el 2013 a Espanya. El 40% d'aquests llançament van ser per hipoteques, i el 53% de lloguers.

En canvi, les execucions hipotecàries iniciades aquest primer trimestre del 2014 han augmentat un 14% respecte el 2014 a l'Estat. Aquesta dada contrastra amb el fet que durant tots els trimestres del 2013, aquesta xifra s'havia anat reduint.