Colau regula els serveis funeraris per a les persones vulnerables

L'Ajuntament calcula que es doblarà el nombre d'ususaris amb dret a aquesta prestació 

El govern d'Ada Colau no ha trobat, de moment, prou suports polítics per tirar endavant l'anunciada funerària pública. El que sí que ha aprovat és una regulació de l'accés gratuït o bonificat als serveis funeraris per a les persones que no arribin a un determinat nivell de renda. El decret, de fet, el que fa és obligar al compliment del que ja s'estableix a les ordenances municipals, on es fixa l'accés universal per a les persones amb pocs recursos. La regulació, segons ha explicat el consistori en un comunicat, s'ha acordat amb les empreses funeràries que donen servei a la ciutat (Mémora i Àltima), que asseguren que ja complien amb aquest supòsit, i suposa fixar de manera clara les condicions en què una persona podrà accedir a aquests serveis a partir de l'indicador de renda suficient de Catalunya (IRSC). Les persones amb un IRSC inferior al 0,66 tindran servei gratuït. 

S'estipula, per exemple, que una persona sola que cobri menys de 525,87 euros en 14 pagues tindrà dret a un servei gratuït i que, si cobra menys de 796,77 euros, podrà rebre bonificacions. Es fixa tota una taula amb els diferents supòsits en funció de la composició familiar. El consistori calcula que, amb aquest canvi, es doblarà el nombre de persones que tindran serveis gratuïts o bonificats, que actualment són unes 300 anuals. El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha remarcat que es tracta d'un "gran acord de ciutat" i ha assegurat que, fins ara, no hi havia una "bona regulació" per garantir l'accés als serveis de la gent amb pocs recursos. Fins al moment, segons el regidor, eren les companyies les que valoraven si donaven tràmit o no a les persones que arribaven amb un informe de serveis socials per demanar la bonificació. El decret es va aprovar ahir en comissió de govern. 

El govern d'Ada Colau remarca que ha impulsat la nova regulació conjuntament amb el PDECat, amb qui ja va pactar el pla de xoc per lluitar contra els narcopisos al Raval i amb qui no comptava per impulsar la funerària pública. Els costos d'aquests serveis gratuïts els assumiran les funeràries -en funció de la seva quota de mercat-, que hauran d'informar sobre l'existència d'aquestes prestacions. Es preveu un pressupost inicial d'un milió d'euros per fer-hi front.

El director general de Serveis Funeraris d'Àltima, Josep Ventura, defensa que el principi
d'universalitat del servei funerari a Barcelona sempre ha estat garantit i que sempre ha anat a càrrec de les empreses funeràries. Per accedir a aquest servei, caldrà –com fins ara– que la família
que compleixi les condicions requerides presenti a l'empresa funerària la documentació emesa per Serveis Socials.

Els serveis de beneficència que s'han dut a terme a la ciutat de Barcelona han representat un 2% del total dels serveis.

Més continguts de