Deu punts de diferència entre els barris amb més i menys atur registrat de Barcelona

El 12,9% dels habitants de Ciutat Meridiana estan inscrits al SOC, per un 2,8% a Vallvidrera

L'atur a Barcelona continua baixant, però la diferència entre els barris més rics i els més pobres és encara molt significativa. Hi ha deu punts de diferència entre el 2,8% d'atur registrat sobre el total de veïns de Vallvidrera, el Tibidado i les Planes (87 aturats) i el 12,9% de Ciutat Meridiana, segons dades de l'atur registrat a les oficines del SOC del mes de juny, analitzats i classificats a escala municipal ara pel Consell Econòmic i Social de Barcelona. 

Sobre el total d'aturats a la ciutat, el barri del Raval és el que té més persones en aquesta condició, amb un total de 3.071 aturats, que representen el 4,5% de l'atur a la ciutat. 

Tot i la tendència a la baixa en general a la ciutat, el barri on ha augmentat més l'atur des de l'any passat és Pedralbes, un 1%, però encara així és el segon barri amb un índex d'aturats més baix, d'un 2,9%, només 207 aturats al barri. 

A l'altra cara de la moneda, Marina del Prat Vermell - Zona Franca continua sent el segon barri amb més pes de l'atur en la població activa, amb un 12,8% (100 aturats), però és també el veïnat amb millor comportament de l'atur segons la variació respecte a l'any passat, atès que ha disminuït un 11,5%. 

L'atur de llarga durada és el que més ha caigut, però fonts del Consell Econòmic i Social de Barcelona recorden que entre les persones que deixen de comptar a l'atur també hi ha "els desanimats, els que es jubilen o els que es posen a estudiar i deixen de buscar feina". 

La variació entre districtes va del 3,8% d'atur de Sarrià-Sant Gervasi fins al 8,9% de Nou Barris, els que menys i més atur registren, respectivament. 

Els cinc barris amb un percentatge d'aturats menor (16-64 anys) de Barcelona són: 

  • Vallvidrera, el Tibidado i les Planes: 2,8% (87 aturats) 
  • Pedralbes: 2,9% (207)
  • Sarrià: 3,0% (450)
  • Sant Gervasi - Galvany: 3,3% (979)
  • La Clota: 3,4% (16)

Els cinc barris amb més percentatge d'aturats són: 

  • Ciutat Meridiana: 12,9% (895 aturats) 
  • Marina del Prat Vermell - Zona Franca: 12,8% (100) 
  • Trinitat Nova: 12,7% (621) 
  • Trinitat Vella: 12,4% (830) 
  • Vallbona: 11,9% (104)