Publicitat
Publicitat

L'activitat cau més als hospitals de l'ICS

L'activitat hospitalària de l'any 2011 va caure més als hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) que al conjunt d'hospitals de la xarxa d'utilització pública, segons la memòria de la institució. Els llits utilitzats van baixar un 8,3%, els ingressos hospitalaris un 7,11%, les intervencions quirúrgiques un 4,42% i les urgències un 5,25% als vuit hospitals de la institució. Les dades de la Generalitat per als 63 hospitals que formen la XHUP, en què s'inclouen els de l'ICS i també els concertats, revelaven que les hospitalitzacions havien baixat prop del 2%. Concretament, les hospitalitzacions mèdiques van baixar un 1% i les quirúrgiques un 2,7%. La retallada pressupostària del 2011 havia estat més forta per a l'ICS que per al conjunt en què s'inclouen els hospitals concertats. Segons la memòria, el pressupost executat de l'ICS va aconseguir un estalvi més alt del previst. El pressupost inicial era un 4,9% més baix que el del 2010 i l'execució va ser un 9,3% inferior a l'anterior.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de