Publicitat
Publicitat

EDUCACIÓ SUPERIOR

Més de 30.000 estudiants comencen avui les proves sense saber el preu de la matrícula universitària

Preparats per a la selectivitat

Un total de 30.338 estudiants comencen avui les proves de selectivitat sense saber encara quin serà el preu de les matrícules de la universitat pública. Entre avui i dijous es juguen el seu futur educatiu.

Amb els exàmens de llengua i literatura castellana i catalana, els 30.338 estudiants inscrits a la selectivitat començaran avui les proves que determinaran quina carrera universitària podran estudiar. Pendents encara de saber quin serà el preu de la matrícula per al curs vinent -ja que el Govern ha de decidir encara com aplica l'increment aprovat per l'Estat i que pot encarir aquests estudis un 66%- els joves que volen accedir a la universitat s'examinaran entre avui i dijous als 149 tribunals instal·lats en centres de secundària i edificis universitaris de 19 poblacions catalanes.

La majoria d'estudiants (24.601) procedeixen del batxillerat, però n'hi ha 3.707 que són de cicles superiors de formació professional (FP), mentre que 2.028 més són estudiants de matrícula lliure, és a dir, procedents del batxillerat d'altres anys. De nou, com l'any passat, uns 145 alumnes faran una prova especial per a estudiants amb dislèxia.

Oportunitat per apujar nota

Els estudiants procedents de la FP poden fer la selectivitat per apujar la nota mitjana que han obtingut al seu cicle formatiu. Abans, aquests alumnes entraven directament a la universitat, però a cada titulació hi havia un percentatge màxim de places a les quals podien aspirar.

El juny de l'any passat, aquestes quotes es van eliminar i als alumnes de FP que volien entrar a la universitat se'ls va oferir l'opció d'apujar nota presentant-se als exàmens optatius de la selectivitat. Des de l'any 2010, les proves de la selectivitat es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria per als estudiants de batxillerat; i la fase específica, que és optativa i serveix per apujar la nota. En la fase general, tots els alumnes s'examinen de català, castellà, llengua estrangera i història o història de l'art, a més d'una assignatura específica de la seva modalitat.

En la part voluntària, els estudiants poden fer fins a tres exàmens més d'assignatures específiques de la seva modalitat de batxillerat. La nota ponderada de les dues proves optatives que hagin obtingut millor puntuació se sumarà a la mitjana. Amb aquest sistema, les notes de tall de cada carrera es compten sobre 14 i no sobre 10. L'any passat el 94,5% dels alumnes van aprovar.

Més continguts de