El Síndic rep queixes sobre la medicació excessiva d’infants amb TDAH

Més de 17.000 pacients menors d'edat són tractats a la xarxa sanitària pública per aquesta raó

El Síndic de Greuges s’ha pronunciat a favor d’ajornar l’obligatorietat del seguiment de l' actual protocol d’atenció en casos de trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) entre la població infantil i juvenil a Catalunya. Ho ha fet després de rebre diverses queixes de col·lectius de professionals del sector sobre la manca del consens necessari perquè el protocol esdevingui de compliment obligat, i també denúncies sobre una possible sobrediagnosticació i sobremedicalització dels infants amb TDAH.

El Síndic comparteix la voluntat del departament de Salut d’aportar criteris per garantir l’equitat en el tractament, però constata que la realitat assistencial a Catalunya mostra unes fortes discrepàncies a l’hora de diagnosticar i tractar pacients amb TDAH que no s’han pogut recollir en el protocol. Actualment, les xifres demostren que la incidència del trastorn varia molt dins la xarxa assistencial pública de salut mental, sense més explicació possible que els diferents criteris diagnòstics utilitzats. A la Regió Sanitària de Barcelona hi ha centres com el de Molins de Rei, que diagnostiquen un 2,48% del total dels pacients amb TDAH, mentre que un 58,78% dels pacients atesos al de Sant Cugat del Vallès obtenen aquest diagnòstic.

Un cop analitzada la informació rebuda per part del departament de Salut, i també les seves publicacions oficials, el Síndic li ha recomanat que fomenti un debat obert i rigorós entre els professionals dins la deontologia pròpia de cada disciplina. El Síndic ha tingut especialment en compte informacions com la publicada en el Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya, en què s’alerta sobre la toxicitat i el possible ús abusiu de la medicació.

El mateix Comitè de Drets de l’Infant de les Nacions Unides ja manifestava la seva preocupació perquè en un curt període de temps havia augmentat a Espanya la prescripció de psicoestimulants a infants diagnosticats amb TDAH. Els pacients menors d'edat tractats amb fàrmacs contra el TDAH a càrrec de la xarxa sanitària pública a Catalunya l’any 2014van ser 17.151, dels quals 6.471 eren menors de 12 anys.

El Síndic ha estat alertant de la saturació de la xarxa de salut mental infantil i juvenil. Aquesta situació, d'acord amb la informació rebuda, pot comportar dèficits en el tractament psicoterapèutic, més llarg i costós, amb el possible efecte de fomentar un ús excessiu d’un tractament farmacològic que s’ha associat a efectes adversos greus, com ara trastorns cardíacs i psiquiàtrics, i que poden produir retard de creixement a llarg termini.

Més continguts de