Terrassa mantindrà el preu de l'aigua actual amb el canvi a la gestió pública

La proposta de pressupost de la nova companyia es debatrà al ple de la ciutat aquest dijous

L'Ajuntament de Terrassa té previst mantenir les actuals tarifes per prestar el servei públic d'abastament d'aigua quan entri en funcionament l'Entitat Pública Empresarial Local Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, i es faci efectiu el canvi al model de gestió pública, el 10 de desembre vinent. La proposta de pressupost de la nova companyia i l'ordenança que regularà les tarifes del servei s'elevaran al ple municipal del mes de juliol, que es farà aquest dijous

La iniciativa manté el quadre de quotes del 2014 per evitar impactes a les persones usuàries i alhora garantir la sostenibilitat econòmica de la nova companyia. De la mateixa manera, no es modificarà la bonificació anomenada quota social, adreçada a famílies vulnerables. La proposta d'ordenança que es debatrà en el ple d'aquest dijous estableix un règim transitori pel qual no caldrà que els abonats actuals facin cap tràmit amb l'EPEL per continuar rebent el servei, sinó que es donarà continuïtat als contractes actuals, i als sistemes de pagament del rebut.

L'Ajuntament de Terrassa ha realitzat els últims mesos tots els treballs per determinar les necessitats que s'han de cobrir amb la posada en funcionament de l'EPEL, com els locals, la subrogació del personal, la informàtica de gestió i d'administració, la imatge i comunicació, les eines, els estocs i els contractes amb tercers. Segons l'estudi de costos que acompanya la tarifa, els de la gestió del servei d'abastament de Terrassa que prestarà l'EPEL seran de 15,5 milions d'euros. Pel que fa als indirectes que té l'Ajuntament, sumen quasi un milió d'euros més.

Per cobrir aquestes despeses, les tarifes preveuen els preus pel consum d'aigua en baixa dels diferents tipus d'usuaris (domèstics, comercials, industrials i municipals), i també els preus per connexió, serveis d'incendis i tràmits administratius, entre d'altres. Així, els ingressos del servei seran de 15,8 milions anuals, un import que permet cobrir les despeses de gestió del servei que prestarà l'EPEL, però que no cobreix la totalitat dels costos indirectes de l'Ajuntament abans esmentats: queda un dèficit de 697.427 euros. En relació amb aquest dèficit, no és necessari proposar cap increment de les tarifes per fer-hi front, perquè són costos indirectes que l’Ajuntament ja té consolidats en el pressupost municipal.

Aquest estudi no té en compte els costos corresponents a l'aigua que se subministrarà a les poblacions de Matadepera, Viladecavalls i Ullastrell, que es compensaran amb els ingressos per la venda d'aigua en alta a aquests ajuntaments.

Fonts municipals han indicat que l'objectiu de Terrassa Cicle de l'Aigua és "finalitzar els treballs per preparar el nou servei, proveint totes les necessitats esmentades en temps i forma, per assolir un traspàs ordenat, de forma que la substitució de l'anterior gestor no tingui cap efecte ni incidència en la garantia del subministrament i que es doni continuïtat al normal funcionament en tots els seus àmbits". 

Més continguts de