Publicitat
Publicitat

La UB destinarà 1 milió d'euros a pagar la diferència de preu de matrícula a uns 2.000 alumnes

La nova política de preus té un impacte inicial de 15 milions d'euros al seu pressupost

La Universitat de Barcelona (UB) posa en marxa un programa d'ajuts per als alumnes que ho necessiten que pagarà la diferència entre el preu de l'any passat i el d'aquesta uns 2.000 alumnes, una mesura a la qual destinarà un milió d'euros del seu pressupost.

El nou programa d'ajuts servirà per ajudar els alumnes que estan als llindars de renda 3 i 4 –els intermitjos– segons l'escala de la Generalitat i que demostrin unes circumstàncies econòmiques, familiars i laborals que no els permeten fer front a l'increment de preus. Seran uns 2.000 alumnes, segons calculs de la universitat, que combinen la universitat amb una feina o que tenen membres de la família a l'atur, per exemple.

A més d'aquest milió d'euros, la UB en destina 3 milions més als seus ajuts anuals per bonificació del 30% de crèdits als màsters oficials.

Alhora, però, la nova política de preus iniciada aquest any tindrà un impacte econòmic de 15 milions d'euros en el pressupost de la universitat, per 5 milions que hauran d'avançar per l'increment de preus dels alumnes que reben una beca del ministeri d'Educació (que només es fa càrrec del preu del curs passat), a l'espera que la Generalitat els ho retorni; i per 10 milions més del fons d'equitat (creat amb el 25% dels ingressos recaptats per l'augment de les matrícules) que també avançarà el centre a l'espera que el Govern els ho compensi.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de