Els advocats catalans rebutgen la proposta del Ministeri de Justícia de suprimir el dret a recòrrer algunes resolucions judicials

El projecte de llei d'àmbit estatal vol suprimir el dret a recórrer algunes resolucions judicials en funció de la quantia econòmica, extrem que el Consell de l'Advocacia Catalana considera que podria anular el dret de defensa dels ciutadans.

El Projecte de llei va ser aprovat el passat 4 de març pel Consell de Ministres i planteja, per exemple, que les sentències en judicis verbals de reclamació judicial d’una quantia de fins a 6.000 euros esdevinguin fermes, és a dir, que no es puguin recórrer. L’objectiu del govern, amb aquestes mesures, és agilitzar la justícia, però els advocats consideren que aquesta no és la via més adequada per aconseguir-ho. En aquest sentit, l’advocacia catalana considera que “ suprimir el dret a recurs contra determinades resolucions judicials en funció de la seva quantia restringeix, redueix i pot arribar a anul·lar el dret a la defensa i, per tant, limita drets fonamentals dels ciutadans”. Per als advocats catalans, si el que es vol és evitar el col·lapse dels òrgans superiors “caldrà dotar-los de nous mitjans, humans i tecnològics, per agilitzar la seva càrrega de treball, però no considerem adequat optar per la descàrrega per via de la restricció a l’accés, ja que afecta directament als drets dels ciutadans”.