7 de cada 10 professors pateixen algun tipus d'agressió al llarg de la seva carrera

Les agressions físiques més greus són més habituals per part de la família que no pas de l'alumne

Set de cada deu professors de l'ensenyament públic han experimentat al llarg de la seva carrera algun tipus d'agressió, ja sigui física o verbal. És una de les principals conclusions d'un estudi presentat aquest divendres pel sindicat majoritari de professors, USTEC-STE's, que denuncia la falta d'acompanyament per part de les administracions als docents víctimes d'agressions. "Si vols ser invisible per a l'administració, sigues professor", ha assenyalat el director de l'estudi, Xavier Díez. Així, un 66% dels professors que han estat agredits afirmen que el suport rebut de l'administració és nul o molt nul

Les agressions físiques representen un 20% del total de casos registrats. La resta corresponen a violència verbal, insults, mofes i desqualificacions, que el professorat afirma partir amb quotidianitat. Les agressions físiques, d'altra banda, són més puntuals. Una de les problemàtiques que denuncien els professors és que aquest tipus de situacions augmenten el nivell d'estès i ansietat del personal del centre. De fet, un 60% dels enquestats creuen que acaben provocant baixes mèdiques, i fins a un 30% asseguren haver-se plantejat deixar la professió per agressions rebudes.

El perfil dels agressors

Contràriament al que es pugui pensar, les agressions físiques i més greus es donen a la primària i són més recurrents per part de les famílies (un 57% dels casos) que no pas dels alumnes. A la secundària, quan les agressions són majoritàriament verbals, sí són més habituals per part dels alumnes (un 58%).

Els municipis amb més població, com Barcelona, són on més agressions es registren, fins a 24 punts per sobre de les zones de rurals de Lleida.