Societat 24/05/2019

Comencen les obres de millora de la C-58 entre Terrassa i Sabadell

Els treballs per eixamplar la calçada en sentit Manresa tenen un pressupost de 14 milions

Ara
3 min
El carril bus-VAO a l’entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat des de la C-58, l’autopista del Vallès Occidental.

BarcelonaEl departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat aquest divendres que ja ha començat les obres de millora de la C-58 entre Terrassa i Sabadell, ara en sentit Manresa. La remodelació té per objectiu eixamplar la calçada per evitar les congestions i millorar els accessos. Per tirar-ho endavant, la conselleria compta amb un pressupost de 14 milions d'euros.

Així, les obres en sentit Manresa d'aquesta artèria principal dels accessos a Barcelona comencen ara mentre que, a l'altra banda de la carretera, continua en marxa l'ampliació del sentit Barcelona entre Terrassa i Badia del Vallès, unes obres que el departament espera acabar aquest mateix estiu.

La C-58 és una de les principals vies d’accés a Barcelona per als vehicles que venen del Vallès Occidental i el Bages. Actualment registra més de 160.000 vehicles diaris de mitjana a l’entorn de Barcelona i 54.000 a l’altura de Terrassa centre. Entre Barcelona i Sabadell, la calçada té tres carrils de circulació per sentit, i fins a Terrassa dos. Això comporta congestions de trànsit i una minva de la funcionalitat en diversos punts de l’autopista, especialment a les zones al voltant dels enllaços i a les hores punta.

Segons el comunicat del Govern, el departament ja ha començat les tasques prèvies de desbrossada i de senyalització d’obres i altres treballs previs fora de la calçada per poder tirar endavant l’eixamplament en direcció Manresa. La conselleria ha explicat també que ha previst diverses solucions tècniques amb un pla que inclou tres actuacions principals per augmentar la capacitat d'aquesta via i millorar-ne la fluïdesa i la seguretat:

-Tram entre l'entrada de la ronda oest de Sabadell i la sortida següent, l'enllaç de Sant Quirze

Es forma un quart carril continu per millorar el tram trenat entre entrada i sortida. A conseqüència, es traslladarà el ramal de sortida de l’enllaç de Sant Quirze nord i es modificarà l’actual pas sobre el vial que comunica els dos costats de la C-58. La configuració de l'autopista C-58 en aquest primer tram serà, per tant, de tres carrils per al tronc de l’autopista i un quart carril, situat a continuació en el mateix tronc, per a trenats.

-Ramal d'incorporació de l’enllaç de Sant Quirze nord (km 15,8)

Es conserva el carril d’entrada a l’autopista i el tronc principal passa de tres a quatre carrils. Uns 700 metres més endavant la calçada es bifurca: es deixen dos carrils per al tronc i dos carrils per formar una calçada lateral per absorbir l’elevat trànsit d’aquest tram. El tronc principal continuarà amb una configuració de dos carrils sense connexions, fins al final de l’actuació, al quilòmetre 18,8. Les connexions seran recollides per la via col·lectora-distribuïdora.

-Via col·lectora-distribuïdora

La calçada lateral distribuïdora continuarà amb dos carrils fins a l’enllaç de la riera de les Arenes, on la secció serà de tres carrils durant uns 300 metres. Per creuar la riera de les Arenes es construirà un nou viaducte (de 128 metres de longitud), paral·lel al del tronc principal. Aquesta via col·lectora recollirà, així, la sortida i l'entrada de l'àrea de servei i els ramals d'entrada i sortida de l'avinguda del Vallès nord i sud. Al quilòmetre 18,5 la via es bifurca entre el carrer de l’Anoia i un últim accés a la C-58.

Reordenació dels accessos

Addicionalment, les obres permetran reordenar i millorar els accessos als polígons de Can Parellada, Santa Margarida, Terrassa est i a la carretera BP-1503 (cap a les Fonts i Rubí). Així mateix, l’obra comportarà la modificació de la calçada lateral existent actualment a l’enllaç Terrassa est.

A més de la modificació del pas superior de l’enllaç de Sant Quirze nord i el nou viaducte sobre la riera de les Arenes, les obres inclouran l'allargament d’un pas inferior a l’entorn de l’enllaç Terrassa est per adaptar-lo a l’eixamplament de la plataforma. Les obres també inclouran altres tasques com els desviaments i la reposició de serveis, els moviments de terres, la formació de ferms i paviments, els elements de drenatge, la senyalització i barreres de seguretat, la xarxa de telecomunicacions i enllumenat, i les mesures d’integració en l’entorn.

stats