Publicitat
Publicitat

El risc d'exclusió social se centra en les famílies monoparentals

Un informe derivat del programa d'atenció a la infància de La Caixa apunta que les mares soles amb fills i les famílies amb un cap de família jove, sense estudis i l'atur tenen més risc de caure en la pobresa

Les famílies monoparentals es confirmen com les que tenen més risc de caure en una situació d'exclusió social severa. Segons un informe sobre l'impacte del programa d'atenció a la infància en situació de pobresa que impulsa de La Caixa amb col·laboració amb organitzacions i ONG, hi ha dos tipus de famílies monoparentals de risc: les formades per dones soles amb fills o per un cap de família menor de 44 anys sense estudis ni atur, són les més precàries i proclius a caure en situació d'exclusió severa.

El programa se centra en potenciar l'educació dels menors de 16 anys i des de la seva posada en funcionament -el 2007- fins avui en dia, ha atès més de 172.000 nens i 99.222 famílies. Està actiu en 10 ciutats de l'Estat i compta amb una inversió anual de 154 milions d'euros i una ajuda de quasi 700 euros per any i nen. La gran majoria de les famílies que hi participen han rebut el suport educatiu per a la compra d'aliments i medicines i assessorament en matèries com la recerca de feina, un dels paràmetres que més afecta la situació familiar.

La situació de les famílies ateses pel programa de La Caixa és precària: un 53% reconeix que no pot comprar medicaments o seguir un tractament mèdic per falta de recursos econòmics i quasi el 40% ha passat "gana" amb freqüència en els últims anys o n'està passant ara.

L'habitatge és un altre aspecte problemàtic. El 73% viu en condicions amuntegament, infrahabitatge o insalubritat.


Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de