Publicitat
Publicitat

Els gens condicionen el comportament sexual

Els factors ambientals també són un modulador del comportament

En els mamífers, la majoria de comportaments es manifesten de manera relativament semblant en individus d'ambdós sexes, però n'hi ha que, per motius obvis, presenten diferències, com els relacionats amb la reproducció. En l'espècie humana, molts comportaments aparentment diferencials poden ser deguts a la cultura, però processos bàsics com la còpula tenen un substrat genètic.

Això no implica que no hi hagi lloc per als factors ambientals com a moduladors del comportament, sinó tot el contrari. Un experiment amb ratolins transgènics pel gen Cckcar, que modula la receptivitat de les femelles a ser muntades, ha demostrat que el factor genètic va perdent importància fins que no es poden distingir les femelles transgèniques de les que no ho són.

Podeu llegir la informació sencera a l'ARA PREMIUM.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de